Türk Markalarının uluslararasılaşma sorunları ve turqualġty‟n iuluslararası marka yaratma gücünü sınamaya yönelik analiz çalışması


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2014

Thesis Language: Turkish

Student: Tuğçe Aydoğan

Consultant: NURDAN ASLAN

Abstract:

Günümüzde markalaşmanın firmalar ve hatta ülkeler için tek çıkar yol olduğu aşikardır. Küresel markalara sahip ülkelerin ekonomik çıkmazlardan bu sayede kurtulabildikleri veya disiplinli çalışmalar neticesinde güçlü markalar yaratmış firmaların ülke imajına etkileri oldukça fazladır. Bu nedenle özellikle gelişmekte olan ülkelerin ticaret hacmini arttıracak ve ülke imajını yükseltecek, uluslararası markalar yaratılması kaçınılmazdır. Türk firmalarının uluslararası rekabete atılabilmesi ve bu savaş içerisinde yerini sağlamlaştırarak güçlü uluslararası markalar oluşturabilmesi amacıyla “on yılda on dünya markası” sloganıyla çıkan ve devlet eliyle yürütülen bir markalaşma desteği olan TURQUALITY® projesi oluşturulmuştur. Tez kapsamında TURQUALITY® Projesinin kapsam dahilindeki firmalar tarafından değerlendirilmesi esas alınmış ve proje hayata geçirilirken hedeflenenlere ne kadar yaklaştığı irdelenmiş ve sonuç kısmında TURQUALITY® projesine yönelik önerilerde bulunulmuştur. ABSTRACT It is obvious that trademarking is the only way for the firms and even for countries in today's world. It is accepted that the countries may survive from economic crises thanks to their global trademarks, and there are some considerable benefits to the image of a country by the firms which created strong trademarks as a result of their strict preformance. Therefore, it is inevitable for developing countries to create international trademarks to increase the volume of trade and to rise the image of the country. With the aim of providing Turkish firms to join international competition and to secure their places by creating strong international trademarks, TURQUALITY® project was established which was a trademarking incentive led by government and appeared with "ten world trademark in ten years" slogan. In this study, the evaluation of TURQUALITY® project by involving firms is considered and the process of the targets is investigated during the implementation of the project. In conclusion, the study involves some suggestions about TURQUALITY® project.