Uluslararası ticaret kapsamında lojistik şirketlerinin gümrük faaliyetleri: Kapıkule örneği


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Faculty of Economics, Economics, Turkey

Approval Date: 2012

Thesis Language: Turkish

Student: BERK KÜÇÜKALTAN

Consultant: NURDAN ASLAN

Abstract:

Anahtar Kelimeler : Lojistik, Gümrük Faaliyetleri, Kapıkule, Uluslararası Ticaret ÖZ ULUSLARARASI TİCARET KAPSAMINDA LOJİSTİK ŞİRKETLERİN GÜMRÜK FAALİYETLERİ: KAPIKULE ÖRNEĞİ Son yıllarda yaşanan teknolojik gelişmeler, uluslararası ticaret kapsamındaki her alanı etkilediği gibi, bu kapsamda yer alan lojistik kavramını da etkilemiştir. Artan rekabet koşulları, şirketleri fazla maliyet yaratan unsurlardan kurtulmaya zorlamıştır. Bu nedenle, lojistik faaliyetler içerisinde yer alan operasyonlardan maliyet yaratanlar mümkün olduğunca optimum düzeyde tutulmaya çalışılmaktadır. Geçmişten bu yana, lojistik operasyonlar arasında yer alan gümrük faaliyetleri de lojistik şirketleri için önemli bir maliyet unsuru olmuştur. Birçok firma bu alanda dış kaynak kullanımına yönelse de, bu faaliyetler lojistik firmalarına halen ciddi anlamda maliyet yaratmaya devam etmektedir. Bu nedenle, bu çalışmada lojistik şirketlerinin gümrük faaliyetleri incelenerek, sürecin Kapıkule Sınır Kapısı’nda nasıl işlediğine, araçların peronlara girişleri ve peronlarda çıkışları arasındaki sürelerde meydana gelen gecikmelere standart sapmayla hesaplama yöntemi baz alınarak değinilmiştir. Keywords : Logistics, Customs Operations, Kapıkule, International Trade ABSTRACT CUSTOMS OPERATIONS OF LOGISTICS COMPANIES IN TURKEY WITHIN THE INTERNATIONAL TRADE: KAPIKULE BORDER GATE RESEARCH In recent years, technological developments which has affected every field in international trade area, also affects logistics sector. An increasing competiton between the companies, leads to getting rid of their further costs. So, the operations which is accepted as the logistics operations were tried in an optimum cost level. From the history to now, customs operations has been one of the costing operation between these logistics activities. Even if, many of the companies tend to make outsourcing activities about their customs operations, this operations still cost a lot for the companies. Therefore, in this thesis study, customs operations of the logistics companies in Kapıkule Border Gate were analysed. Also, the check-in and check-out timing for each of the trucks were calculated by standard deviation method on the basis of the perones.