Türk bankacılık sektöründe bireysel performans değerlendirme sistemi ve bir uygulama


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Faculty of Political Sciences, Political Science and Public Administration, Turkey

Approval Date: 2015

Thesis Language: Turkish

Student: GÜNER ALTAN

Supervisor: İCLAL ATTİLA

Abstract:

Küreselleşme ve yoğun rekabet ortamı ile birlikte gündeme gelen yeni ekonomik koşullar bankaları, rekabet avantajı sağlamak ve bankaların piyasa değerini maksimize etmek adına etkin bir performans değerlendirme modelini uygulamaya zorunlu kılmıştır. Bankacılık sektörünün, değişen ve hızla dinamikleşen ve eğitim seviyesi hızla yükselen yeni müşterilerinin beklentilerini karşılaması için, onların bir adım ilerisinde olması ve rekabet yeteneğini arttırması gerekmektedir. Günümüzde bunu sağlamanın yolunun insana yatırım yapmaktan geçtiği artık bilinen ve kabul edilen bir gerçektir. Dolayısıyla bankacılık sektöründe, hizmet ve pazarlama konusunda personelin üstün başarı sağlaması beklenmektedir. Ancak personelin üstün bir başarı sağlayabilmesi için hem hizmet ürünlerine hâkim olması hem de müşteri yönetimine hâkim olabilmesi gerekmektedir. Bu da bankalarda insan kaynakları biriminin etkin yönetilmesi dolayısıyla performans değerlendirme sisteminin etkin ve verimli idare edilmesi ile alakalıdır. Bu çalışmamızda bireysel performans değerlendirme sistemi anlatılarak, sistemin Türk bankacılık sektöründe uygulanabilirliği anlatılmıştır. Anahtar Kelimeler: Performans, Performans değerlendirme sistemi, Bankacılık ABSTRACT The banking sector needs to keep one step ahead of its customers who are changing and quickly becoming dynamic and whose level of education are rising rapidly and it needs to expand its competition capacity in order to meet their expectations. The fact that in our time the way of achieving this is possible by investing in human beings is already known and accepted. Therefore, within the bank sector, the personnel is expected to  achieve an outstanding success in service and marketing. On the other hand, the personnel must have a grasp of both outputs of service and customer management in order to be able to achieve an outstanding success. And this is related to the effective management of the human resources and pruductive management of the performance assessment system. In this work of ours, the feasibility of the system in the sector of the Turkish banking is told about by referring to the system of personal performance assessment. Keywords: Performance, Performance Evaluation System, Banking.