Bir sosyal bütünleşme aracı olarak Ahilik


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2017

Thesis Language: Turkish

Student: Abdülhakim Bahadır Darı

Supervisor: EMEL POYRAZ

Abstract:

Araştırmadan elde edilen bulgulara göre Mudurnu bölgesinde faaliyet göstermekte olan esnafların büyük ölçüde Ahilik değerlerine sahip olduğu tespit edilirken. Sahip oldukları bu değerlerin sosyal bütünleşmeye olumlu katkı sağladıkları tespit edilmiştir. ABSTRACT According to the findings that obtained in the survey, it was determined that the craftmen working in the Mudurnu Region have a great deal of Akhis values and that these values have contributed positively to social integration.