Bireysel emeklilik sistemi ve Türkiye'de bireysel emeklilik sistemi getirilerinin farklı yatırım araçları ile karşılaştırmalı analizi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2017

Thesis Language: Turkish

Student: Burçin Demirhan

Consultant: ÇETİN AYHAN SEYFULLAHOĞULLARI

Abstract:

Ülkemizde, Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) emeklilik şirketlerinin 27 Ekim 2003 tarihinde faaliyete geçmesi ile başlamıştır. Çalışmanın amacı; Türkiye’de ki bazı farklı yatırım araçlarının 2004-2013 döneminde 10 yıllık süreçte, BES getirileri ile Mevduat Faizi (Brüt), BIST 100 Endeksi, Amerikan Doları(USD), Euro, Altın (Külçe) nominal getiri oranlarının 10 yıllık ortalamalarının karşılaştırılmasıdır. 01.01.2013 tarihi itibarinde %25 devlet katkısının başlaması ile BES cazip hale getirilmeye çalışılmış ve belirtilen farklı yatırım araçlarında bulunmayan ek bir getiri olanağı sağlanmaya çalışılmıştır. Çalışmanın hipotezi BES’in 2004-2013 döneminde 10 yıllık süreçte getiri oranlarının belirtilen yatırım araçlarının getirileri ile karşılaştırıldığında BES’in getirilerinin diğer yatırım araçlarının altında kalacağı şeklindedir. Çalışmanın yöntemi internet üzerinden ilgili yayınlar ve akademik çalışmalar başta olmak üzere çeşitli kaynaklar taranarak yapılan literatür taraması yöntemi kullanılarak elde edilen veriler birbiriyle ilişkilendirilerek yorumlanmıştır. Çalışmada, BES getirileri, BIST 100 Endeksi, Mevduat Faizi, USD, Euro, altın nominal getirileri oranlarının 10 yıllık ortalamaları karşılaştırıldığında, BIST 100 Endeksi’nin %23,675 ile birinci sırada, altın’ın %17,088 ile ikinci sırada, mevduat faizinin %14,386 ile üçüncü sırada, BES’in %12,853 ile dördüncü sırada, Euro’nun %8,182 beşinci sırada ve USD’nin ise %4,992 getiri oranı ile altıncı sırada olduğu görülmektedir. BES getirileri hesaplanırken devlet katkısı fonları hariç tutulmuştur. BES getirilerinin, BIST 100 endeksi, altın, mevduat faizi, getiri oranlarının altında kalmasına rağmen, devlet katkısının olumlu etkisi ile üçüncü sırada bulunan mevduat faizi getirisinin üzerine çıkacağı ve ikinci sırada bulunan altın getirisine yaklaşacağı düşünülmektedir. Uzun vadede 10 yıllık süreçte yatırım yapacaklara sadece BES’de bulunan %25 devlet katkısının da avantaj sağlayan olumlu bir etki oluşturması sebebi ile BES önerilebilmektedir. -------------------- Individual Retirement System (BES) started in 27th October 2003 in our country when the retirement companies began to activate. The aim of this study is to compare BES returns with the nominal returns of some different investment vehicles such as Deposit interest (gross), BIST 100 INDEX, USD, EURO and GOLD (Bullion) during the year period between 2004 and 2013. As of 01st January 2013, State contribution for 25 % was started to be applied and so BES was tried to be attractive and an additional return chance which do not exist in the above mentioned investment vehicles was tried be provided. The hypothesis of the study is that BES returns would be lower than the returns of the said investment vehicles when compared with their investment returns during 10 years period between 2004 and 2013. The method of the study is that various resources, mainly related publishings and academical studies, have been researhed on the internet and data obtained through literature research was interpreted by connecting them with each other. When BES returns are compared with the nominal returns of Deposit interest, BIST 100 Index, USD, EURO AND Gold, it will be seen that the first is BIST 100 Index with 23,675 % return; the second is Gold with 17,088 % return; the third is Deposit interest with 14,386 % return; the fourth is BES with 12,853 % return; the fifth is EURO with 8,182 return and the sixth and last is USD with 4,992 % return. While calculating BES returns, State contribution funds have been excluded. Although BES returns are lower than the returns of the other investment vehicles, it can be considered that its returns will be higher than Deposit interest returns and will approach the Gold returns with the positive effects of the State contribution. Those who will make investment in the long term such as 10 years are suggested BES because of the mentioned contribution.