Insurance regulation and supervision in Tukey and the European union


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2006

Thesis Language: English

Student: Burak Deligöz

Supervisor: MURAT ÇOKGEZEN

Abstract:

TÜRKİYE VE AVRUPA BİRLİĞİ’NDE SİGORTACILIK DÜZENLEME VE DENETLEMESİ Son yıllarda sigortacılıkta düzenleme ve denetleme konusu tüm dünyada sektör gündeminin ön sıralarında yer almaktadır. Yeni düzenlemelerin yasalaşması, denetim kapsamının genişletilmesi ve yeni denetim sistemlerinin geliştirilmesi de bu artan ilginin somut göstergeleri haline gelmektedir. Dünya çapındaki gelişmelere paralel olarak Avrupa Birliği’nde ve tam üyeliğe aday bir ülke olarak Türkiye’de de bu konuda dikkate değer gelişmeler yaşanmaktadır. Bu çalışmada, Türkiye’nin katılım sürecini de göz önünde tutarak sigortacılıkta düzenleme ve denetleme ve bu konudaki güncel gelişmeler incelenmektedir. Çalışmanın ilk bölümünde finans ve özel olarak sigorta sektöründe düzenleme ve denetlemenin teorik temeli lenmektedir. Daha sonra, Avrupa Birliği ve Türkiye’de konunun tarihsel gelişimi ve mevcut durumu verilmektedir. Her iki tarafta yaşanan güncel gelişmelere de ayrı bölümler ayrılmıştır. Son bölümde ise Türkiye’nin sigortacılık düzenleme ve denetiminde Avrupa Birliği ile uyumu değerlendirilmektedir. INSURANCE REGULATION AND SUPERVISION IN TURKEY AND THE EUROPEAN UNION ABSTRACT Insurance regulation and supervision has been a hot topic for last decades throughout the world. New laws and regulations have been adopted, the coverage of the supervision has been extended and new supervisory systems have been structured. In parallel with rest of the world, there are considerable developments in this area in both the European Union (EU) and as a prospective EU Member State, in Turkey. This study is aimed to examine insurance regulation and supervision generally and also these recent developments considering Turkey’s ongoing EU accession process. In the first part of this study theoretical basis of generally financial and specifically insurance regulation and supervision is summarised. Then, historical evolutions and current situations of insurance regulation and supervision in the EU and Turkey are presented. Moreover, emphasis is given to recent developments in both sides. The last part of the study is an evaluation of regulatory and supervisory harmonization of Turkey to the EU in the field of insurance.