Poliester/pamuk karışımlarının ağartma işlemlerinde yeni yöntemler


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Institute for Graduate Studies in Pure and Applied Sciences, Department of Textile Education, Turkey

Approval Date: 2013

Thesis Language: Turkish

Student: SİBEL DOĞRU

Consultant: Erhan Öner

Abstract:

POLİESTER/PAMUK KARIŞIMLARININ AĞARTMA İŞLEMLERİNDE YENİ YÖNTEMLER Bu tez çalışmasında, ham haldeki, %80/20 pamuk/poliester ve %50/50 pamuk/poliester karışımı kumaşlar, ozon gazı, ultrasonik enerji veya mikrodalga enerjisi içeren yöntemlerle hidrojen peroksit veya lakkaz enzimi kullanılarak ağartılmıştır. İşlem görmüş numunelerin Beyazlık İndeks değerleri konvansiyonel olarak ağartılan numunelerin değerleri ile karşılaştırılmıştır. Öncelikle %80/20 pamuk/poliester karışımı örme kumaşa ağartma prosesleri uygulanmış, sonrasında ise, %80/20 pamuk/poliester karışımı örme materyale uygulanılan her ağartma yönteminden en iyi ağartma sonuçlarına sahip uygulamalar, %50/50 pamuk/poliester karışımı örme kumaşlara da uygulanmıştır. %80/20 pamuk/poliester karışımı kumaşlara uygulanan ağartma işlemlerinde her ağartma yönteminden en iyi ağartma sonuçlarına sahip numunelere patlatma mukavemeti ve boncuklanma mukavemeti testleri yapılmıştır. Düzgün boyanabilirliklerinin incelenebilmesi amacıyla, numuneler Forosol Blue PC boyarmaddesi ile boyanmıştır. Boyanan numunelerin renk değerleri ve haslık özellikleri de ayrıca incelenmiştir. Anahtar Kelimeler Ağartma, Ultrasonik Enerji, Ozon Gazı, Enzim, Mikrodalga Enerjisi, Poliester/Pamuk Örme Kumaş ABSTRACT NEW METHODS IN THE BLEACHING PROCESSES OF POLYESTER/COTTON BLENDS In this Project, the blends of 80/20% cotton/polyester and 50/50% cotton/polyester knitted fabrics were bleached with hydrogen peroxide or laccase enzyme by the techniques including ozone gas, ultrasonic energy or microwave energy. The Whiteness Indexes of the treated samples were compared with the samples bleached conventionally. Firstly, 80/20% cotton/polyester knitted fabrics were bleached. Then, 50/50% cotton/polyester blended fabrics were also used in the treatments by the processes which had already given the best results with 80/20% cotton/polyester samples. The bursting strength tests and abrasion tests were also carried out with 80/20% cotton/polyester samples having good Whiteness Indexes. In order to investigate the level dyeing properties, these samples were dyed with Forosol Blue PC dye. The coloristic and color fastness properties of the dyed samples were also investigated. Keywords Bleaching, Ultrasonic Energy, Ozone gas, Enzyme, Microwave Energy, Cotton/polyester knitted fabric