Sosyal medyada dijital sahnelere göre dijital benliklerin değişimi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: Yasemin Okcebe

Consultant: HALDUN NARMANLIOĞLU

Abstract:

Web 2.0 teknolojisini hayatımıza girmesi ve internetin yaygınlaşması ile kolay ulaşılabilir bir hal alan sosyal medya, birçok alanda değişim ve dönüşümü beraberinde getirmiştir. Dijital ağlar ile bireylerin sosyalleşme biçimleri yeni bir boyut kazanmış, benlik sunumuna olanak sağlayan yeni ve özgür bir alan yaratılmıştır. Bu özgür alan bireylere, fiziksel dünyada sahip olamadıkları benlikleri, sahipmiş gibi gösterebilme, sergileyebilme imkânı sunmuştur. Bu araştırmada dijital ağlar, Erving Goffman’ın Dramaturji Teorisi’ne gönderme yapılarak ‘dijital sahneler’ olarak anılmıştır. Araştırmanın amacı bireylerin, üç farklı çevrimiçi sosyal medya platformu olan Facebook, Instagram ve Twitter’da sergiledikleri benliklerin farklılık gösterip göstermediğini ortaya koymaktır. Araştırma, bireylerin benlikleri, bulundukları dijital sahnelere göre farklılık gösterir mi, online platformların sundukları teknik özellikler, benlik sunumunu etkiler mi gibi sorulara yanıt aramayı amaçlamıştır. Araştırma, eleştirel görsel okuryazarlık bağlamında yapılmış, sonucunda ise bireylerin, benlik sunumu için farklı sosyal paylaşım ağlarında farklı performans sergiledikleri ortaya konmuştur. -------------------- With the introduction of Web 2.0 technology in our lives and the spread of the Internet, social media has become easily accessible and has brought about change and transformation in many areas. Socialization styles of individuals has gained a new dimension, a new and free space for media self-presentation has created with digital networks. This free space has provided the possibility of showing and exhibiting the selves which individuals cannot have. In this research, digital networks are mentioned to as ‘digital scenes’ referring to Erving Goffman's Dramaturgy Theory. The aim of the study is to determine whether individuals' personalities on Facebook, Instagram and Twitter re three different online social media platforms, are different or not. The research aimed to find answers to the questions such as whether the individual's individuality differs according to the digital scenes in which they are present, the technical features offered by the online platforms and the self-presentation. The research has been conducted in the context of critical visual literacy. As a result, it has been shown that individuals perform differently in different social sharing networks for self-presentation.