Telekomünikasyon sektöründeki esnek yatırım kararlarında reel opsiyonların uygulanması


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2008

Thesis Language: Turkish

Student: Onur Çalıkuş

Supervisor: ÖMER ÖNALAN

Abstract:

TELEKOMÜNİKASYON SEKTÖRÜNDEKİ ESNEK YATIRIM KARARLARINDA REEL OPSİYONLARIN UYGULANMASI Telekomünikasyon sektörü teknolojinin devamlı değiştiği, pazar olarak yarışın yoğun olduğu, regülasyonların pazar yapısını belirlemede önemli bir etken olduğu, ve yatırım maliyetlerinin çok yüksek olduğu bir sektördür. Reel opsiyonlar teorisinin, sermayenin yoğun ve belirsizliğin hâkim olduğu ortamlardaki yatırımlara uygulanabilen genel prensipleri mevcuttur. Bu bakımdan, reel opsiyonlar teorisinin öneminin, onun esnek yapısından kaynaklandığını söylemek yerinde olur. Bu yüzden esnekliği değerlendirirken, yatırımdan dolayı uğrayacağımız zararı sınırlandırmış, beklenen kazancı artırmış oluruz. Bu çalışma ile Telekomünikasyon şirketlerine, pazarın bu özelliklerinden dolayı teknolojideki değişimlerin getirdiği belirsizlik altında, esnek yatırım kararları alabilecekleri bir yatırım analiz yöntemi olarak reel opsiyonlar yaklaşımının kullanılabileceğini gösterdik. Reel opsiyonlar karar alıcılara projenin gidişatına göre projeyi farklılaştırma, süresini uzatma, geçici olarak durdurma veya terk etme gibi opsiyonlar sunmaktadır. ABSTRACT APPLICATION OF REAL OPTIONS IN FLEXIBLE INVESTMENT DECISIONS IN THE TELECOMMUNICATIONS INDUSTRY Telecommunication industry is a market where the technology constantly keeps changing, the competition is fierce, the regulations is a major factor in determining the market structure and the investment costs are quite high.real options theory provides the general principles to be applied to investments in uncertain capital intensive environments. From this perspective, it can be stated that the real options theory’s importance is based on its flexible form. Because of this property, we can limit the loss due investments and increase expected revenue. This research work shows telecommunication companies that real options theory can be used as an investment analysis tool in order to make flexible investment decisions based on the uncertainty caused by changing technology in the market conditions described above. Real options can provide the decision makers to differentiate the projects, to extend its duration, to stop temporarily or to cancel based on project status.