UÇAK BAKIM EĞİTİM SETLERİNE YÖNELİK KULLANICI ARAYÜZÜ GELİŞTİRİLMESİ


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Institute for Graduate Studies in Pure and Applied Sciences, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: EMRE AKAR

Supervisor: Hayriye Korkmaz

Abstract:

ÖZET UÇAK BAKIM EĞİTİM SETLERİNE YÖNELİK KULLANICI ARAYÜZÜ GELİŞTİRİLMESİ Dijital dönüşüm günümüzde tüm sektörleri etkilemektedir ve değiştirmektedir. Dijital dönüşümün ortaya çıkardığı yeni veriler ve bu verilerin üzerindeki çalışmalar firmalara iç süreçlerini değerlendirmede yeni fırsatlar oluşturmuştur ve bu fırsatlar verimliliğe olumlu katkı sağlamıştır. Dijital dönüşüm eğitim sektörünü de etkilemektedir. Bu dönüşüm, sektörün paydaşlarından olan eğiticiler ve öğrenciler için eğitim, ölçme ve değerlendirme süreçlerinde faydalar sağlamaktadır. Bu faydalara imkân veren unsurlardan biri uzak laboratuvar uygulamalarıdır. Uzak laboratuvar uygulamaları orta öğretimde ve yükseköğretimde birçok alanda kullanılmaktadır. Sivil havacılık sektöründe bakım alanında faaliyet gösteren firmaların eğitim departmanları ve bu alana teknik eleman yetiştiren eğitim kurumları eğitimlerinde Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün (SHGM) çeşitli regülasyonları gereğince; dijital içerikler, simülatörler ve sentetik eğitim setleri kullanmaktadır. SHGM, Uçuşa Elverişlilik Dairesi, SHY66/147 Koordinatörlüğü tarafından “SHY-147 Kapsamında Tanınan Okul Statüsü” genelgesinde sentetik eğitim setlerini tanımlamaktadır ve bu eğitim setlerinin kullanımını faydalı görmektedir. Bu eğitim setlerinin basit elektro-mekanik yapıları sonradan kullanılmak üzere herhangi bir dijital veri çıktısı üretmemektedir. Dolayısı ile öğrencilerin eğitim setleri üzerindeki aktiviteleri ölçme ve değerlendirme kapsamında eğiticiler tarafından manuel kayıt altına alınmaktadır. Bu tez çalışması kapsamında “tanınan okul” görevlerinden 6 tanesini gerçekleştirebilen “Kabin Basınçlandırma Eğitim Seti” donanımı seçilmiş; bu eğitim seti üzerinde gerçekleştirilen pratik uygulamaların çıktıları, eğitim seti üzerinde yapılan donanım ve yazılım revizyonu sayesinde, klasik yönteme ek olarak dijital aktivite kayıtlarına dönüştürülmüştür. Bu kayıtlar daha sonra Veri madenciliği ve Yapay zeka gibi tekniklerle işlenerek; eğitim sürecinin otomatik değerlendirilmesi, öğrenciye göre bireyselleştirilmiş tavsiyeler verme, öğrenme çıktılarında karşılanmayan içeriğin revizyonu gibi alanlarda eğitmene destek verebilecektir. Ağustos, 2019 Emre AKAR -------------------- ABSTRACT USER INTERFACE DEVELOPMENT FOR AIRCRAFT MAINTENANCE TRAINING SETS Digital transformation is affecting and changing all sectors today. New data from digital transformation and studies on these data have created new opportunities for companies to evaluate their internal processes and these opportunities have contributed positively to efficiency. Digital transformation is also affecting and transforming the education sector. This transformation provides benefits in the education, measurement and evaluation processes for educators and students who are stakeholders of the sector. One of the factors enabling these benefits is remote laboratory applications. Remote laboratory applications are used in many areas of engineering and vocational education in secondary and higher education. In accordance with various regulations of the General Directorate of Civil Aviation (GDCA), the training departments of the companies operating in the field of maintenance in the civil aviation sector and the training institutions that train technical personnel in this field use digital content, simulators and synthetic training sets. GDCA defines synthetic training sets in the circular “school status recognized under SHY-147” by the Department of Airworthiness, Shy66/147 coordinator and considers the use of these training sets useful. The simple electro-mechanical structures of these training sets do not produce any digital data output for later use. The activities of the students on the training sets are recorded manually by the trainers within the scope of measurement and evaluation. Within the scope of this thesis, the “cabin pressurization training kit” equipment, which can perform 6 of the “recognized school” tasks, was selected and the practical application outputs performed on this training kit (thanks to the hardware and software revision on the training kit in addition to the classical method) were converted to digital activity records. These recorded data are then processed with techniques such as data mining and artificial intelligence; will be able to support the instructor in areas such as automatic assessment of the educational process, giving individualized advices the student, and revising the content that is not met in the learning outcomes. Ağustos, 2019 Emre AKAR