Kısa Ve Uzun Mesafe Profesyonel Türk Yüzücülerde Dayanıklılık ile İlişkili PPAR-alfa rs-4253778 Polimorfizmin Dağılımının Belirlenmesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Uskudar University, Instıtute Of Health Scıences, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: MEHMET ERDİNÇ YILDIRIM

Supervisor: Korkut Ulucan