Leyl suresi tefsiri bağlamında iman-amel ilişkisi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Faculty Of Theology, Basic Islamic Sciences, Turkey

Approval Date: 2017

Thesis Language: Turkish

Student: Muhammet Yıldız

Supervisor: Mehmet Emin Maşalı

Abstract:

Adından da anlaşılacağı üzere konulu tefsirin bir çeşidi olan sure tefsiri yöntemini esas alan bu çalışma, anılan tefsir yöntemi hakkında derli toplu bilgiler içerse de, esas itibariyle Leyl suresini iman-amel ilişkisi çerçevesinde tahlil etmeyi hedeflemektedir. Bu yönüyle çalışmada Leyl suresinin muhtevası iman-amel ilişkisi merkezli bir okumaya tabi tutulmuş ve surenin tazammun ettiği bu yöndeki mesaj ve öğretilerin tespitine çalışılmıştır. İslam düşünce geleneğinde iman-amel ilişkisi üzerine belli bir fikriyat oluşmuş, İslam tefsir geleneğinde müfessirler de muayyen ayet ve sureler bağlamında iman-amel ilişkisine esas teşkil eden ve bu konuda nasıl bir kabule sahip olduklarını gösteren izah ve değerlendirmelerde bulunmuşlardır. Çalışmada özellikle müfessirlerin Leyl suresi bağlamında iman-amel ilişkisine dair serdettikleri izah ve açıklamalar üzerinden surede iman-amel ilişkisine vurgunun mahiyeti ve boyutları göz önüne serilmeye çalışılmıştır. ABSTRACT As it will be understood from its name, this study, which is based on the method of thematic tafsir (exegesis of Qur’an) aims to analyse Surah al-Layl within the scope of faith-deed relationship even though it includes compact knowledge about aforesaid tafsir method. In this respect, the contents of Surah al-Layl were subjected to a faith-deed relationship centred reading and it was tried to identify the messages and the teachings in this aspect. In the tradition of Islamic thought a certain idea is established on the relation between faith and deed, and in the Islamic tafsir tradition mufassirs have also made explanations and evaluations showing their established ideas which constitute the basis for the relation between faith and deed within the context of particular ayahs and surahs. In this study, particularly the nature and dimensions of the emphasis on relation between faith and deeds were tried to be revealed with the explanations of mufassirs on the relation between faith and deed in the context of Surah al-Layl.