Lise öğrencilerinde DKAB eğitimi ile hayatı anlamlandırma arasında dindarlık ve sorumluluğun aracılık rolünün incelenmesi


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Atatürk Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2018

Student: AHMET ÇAKMAK

Supervisor: NURULLAH ALTAŞ