Kadı Burhâneddin'in İksîru's-Seâdât fî Esrâri'l- İbâdât adlı eserinin tahkiki ve İslam Hukuku açısından tahlili


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Cumhuriyet Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2014

Student: NİZAMETTİN KARATAŞ

Consultant: ABDULLAH KAHRAMAN