AB'nin taraf olduğu serbest ticaret anlaşmalarının Türk dış ticaretine etkileri


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: Esra Şahaner

Consultant: NURDAN ASLAN

Abstract:

AB’NİN TARAF OLDUĞU SERBEST TİCARET ANLAŞMALARININ TÜRK DIŞ TİCARETİNE ETKİLERİ Küreselleşmenin en önemli ürünü olarak ortaya çıkmış olan Avrupa Birliği. Sadece bir uluslararası birlik değil; ekonomik, siyasi ve ticari politikaları olan büyük bir entegrasyondur. Ortak pazar temeli üzerine kurulan Avrupa Birliği’nin dış ticaret politika araçları genişleme sürecinde kazanmış olduğu deneyimler ile birlikte değişim göstermektedir. Ortak Pazar politikası Dünya ticaretindeki payı arttırmayı, gelişen Asya ve Çin ekonomisine karşı daha güçlü olmayı amaçlamakla beraber üye ülkelerin ekonomik çıkarlarını üçüncü ülkelere karşı korumayı da hedefler. Bu ortak Pazar politikası gereği 2003 yılı sonrasında AB, serbest ticaret anlaşmalarına önem vermiştir. Bu anlaşmalar ile AB ekonomik gücünü arttırmaya ve Asya’da güçlenen ABD’ye karşı daha güçlü olarak varlığını devam ettirmeyi hedefler. AB ile ilişkisi Gümrük Birliği temeline dayanan Türkiye’nin AB’nin ortak ticaret politikasına uyumlu olmak ile yükümlüdür. Bu yükümlülük sebebi ile AB’nin ortak dış ticaret politikasından doğrudan etkilenmiştir. Üye ülke olmadığı için dış ticaret politikasının karar alma süreçlerinde etkili olmayan Türkiye, Birliğin imzaladığı serbest ticaret anlaşmalarını yürürlüğe koymaktadır. Bu anlaşmalarının doğal sonucu olarak da hem iç hem de uluslararası pazarda haksız rekabet ile karşı karşıya kalmaktadır. AB ile serbest ticaret anlaşması imzalayan bazı ülkeler anlaşma kapsamında uygulanan ticari tavizler üye ülke olmadığı için Türkiye’yi anlaşma dışında bırakmaktadır. Bunun sonucunda da bu ülkeler ile ticaret dengesi Türkiye aleyhine ilerlemektedir. -------------------- THE EFFECTS OF THE FREE TRADE AGREEMENTS OF EU TO TURKEY FOREIGN TRADE The European Union, which has emerged as the most important product of globalization. It is not just an international union; is a great integration with economic, political and commercial policies. Established on the basis of a common market, the foreign trade policy instruments of the European Union are changing along with the experiences gained in the expansion process. In line with this common market policy, after the year 2003, the EU gave importance to free trade agreements. With these agreements, the EU aims to increase its economic strength and to maintain its stronger presence against the strengthening US in Asia. The fundamental relationship with the EU based on the Customs Union with Turkey is obliged to comply with the EU's common commercial policy. Because of this obligation, it was directly affected by the EU's common foreign trade policy. non-effective in the decision-making process of international trade policy is not a member country, Turkey is enacting free trade agreements signed by the Union. As a natural result of these agreements, they face unfair competition in both domestic and international markets. Free trade agreement with the EU, some countries implemented trade agreements concessions member countries for lack of agreement excludes Turkey. As a result, the trade balance with these countries is proceeding against Turkey.