Ahmed-i Da’i’nin tercüme-i tefsir’i ebü’l-leys-i Semerkandi adlı eseri (En’am Suresi)


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2002

Thesis Language: Turkish

Student: Hatice Koç

Abstract:

Bu çalışma Tercüme-i Tefsir-i Ebü'l-Leys-i Semerkandi adlı eserin Nuruosmaniye Kütüphanesinde 297.1- 94.35 numarasıyla kayıtlı bulunan nüshanın 141 numaralı cildinin 1b-33b sayfaları üzerinde yapılmıştır. Eski Anadolu Türkçesi dönemine ait olan eser , Ahmed-i Da'i tarafından yazılıp hicri 1024-1026 yıllarında İbrahim b. Yusuf tarafından istinsah edilmiştir. Bu çalışma giriş, metin, dizin ve tıpkıbasım olmak üzere dört bölümden oluşmaktadır. Giriş bölümünde eserin nüshaları , müellifi, kelime hazinesi , imla ve dil özellikleri bahisleri yer almaktadır Metin bölümünde eserin çeviri yazısı bulunmaktadır .Tercümenin kolaylıkla ve doğru olarak çözülmesini temin edebilmek için noktalama işaretlerinin yardımıyla cümleler daha açık bir hale getirilmeye çalışılmıştır. Bütün kelime ve bileşik şekillerin yer aldığı dizin bölümünde , kelimelere mana verilirken mümkün olabildiği ölçüde nüanslara dikkat edilmiş ve iter ana madde ister ara madde olsun tüm kelimeler için o mana ile geçtiği her yer gösterilmiştir. Metnimizde 1061 Türkçe, 1014 Arapça ve 106 Farsça olmak üzre toplam 2181 madde başı kelime bulunmaktadır . Tıpkıbasım bölümünde sözkonusu metnin orjinali verilmiştir. SUMMARY This study has been done from the recorded pages 297.1-94.35 of study of the translation of interpretation of Ebu'l-Leys-i Semerkandi, and on pages 1b in 33b/14 edition . This study that is from ancient time of anatolia has been written by Ahmed-i Dai and copied by İbrahim b. Yusuf in 1024/1026. This study has for different parts as introduction, text, index, and prints. İntroduction is about the editions, writer vocabulary, spelling and feature of the language. İn the study, there is a translation text. Sentences are tried to be very clear by the use of punctuations, for understanding of the translation easyly and exactly. The prints section that contain whole words and combined figures , are interpreted as muc carefully as possible word by word . All the words which has the same meaning is shown in the whole text where it take place .The text has 1061 Turkish , 1014 Arabic and 106 Persian that are totally 2181 words.