Bir alternatif medya mecrası olarak sosyal medya: 140journos üzerine bir araştırma


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Institute Of Social Sciences, Department Of Journalism, Turkey

Approval Date: 2017

Thesis Language: Turkish

Student: BANU SAYAR

Consultant: Seçil Özay

Abstract:

İfade özgürlüğünün gereği, toplumsal mücadelenin ise aracı olarak tarihin her döneminde gündemde olan alternatif medya arayışları, hem demokratik bir toplum düzeni hem de ‘başka bir iletişim’ ideali için büyük bir öneme sahiptir. Fakat alternatif haber medyası, büyük bütçeler gerektiren ve sürekli denetime tabii tutulan yayıncılık alanında, ana akım medyaya kıyasla daha dezavantajlı durumda olduğu için geniş kitlelere erişmek ve buna bağlı olarak hedeflediği kamuoyunu yaratmak konusunda bazı engellerle karşılaşmaktadır. 90’lı yıllara gelindiğinde ise yayıncılık pratiklerini değiştiren internet, geleneksel medyanın haber akışının tam karşısında konumlanan bir medya üretisi için yeni olanaklar sağlamaya başlamıştır. Bu bağlamdan hareketle ortaya çıkan çalışma kapsamında, yeni medyanın alternatif medya için daha uygun bir yayın mecrası olup olmadığı sorgulanmıştır. Çalışma kapsamında TIME dergisi tarafından 2015 yılında ‘Türkiye’de gazeteciliği değiştiren adam’ olarak nitelendirilen ve alternatif yayıncılık alanında önemli bir yere sahip olan 140journos’un kurucularından Engin Önder ile görüşülmüştür. Önder’in ifadeleri doğrultusunda yeni medyanın alternatif medya için daha uygun bir mecra olabileceğine dair sonuçlara varılmıştır. ABSTRACT Search for alternative media, which is on the agenda in every period of history as a means of freedom of expression and as a tool of social struggle is a very important to “different communication ideal” and democratic society order. However, the alternative news media is in a more disadvantageous position compared to the mainstream media in the field of publishing, which requires large budgets and is constantly being tested, and therefore faces encountering about reaching massive masses and creating public awareness. By the 90s, Internet, which changed its publishing practices, has brought new possibilities for the production of a media that is located right in front of the traditional media news flow. Within the context of this study, it was questioned whether the new media is a more appropriate publication for alternative media. In the scope of the study, questions were asked to Engin Önder from the founders of 140journos, who was reported by TIME magazine in 2015 as “the man who changed journalism in Turkey” and who has an important place in alternative publishing. In response to Önder’s answers, conclusions were reached that the new media could be a more suitable for alternative media.