Cismî’nin Mevlid’i (inceleme-tenkitli metin-dizin-tıpkıbasım)


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2013

Thesis Language: Turkish

Student: Abdurrahman Kaya

Supervisor: GÜLDEN SAĞOL YÜKSEKKAYA

Abstract:

Bu çalışmada, mevlid ve mevlid kutlamalarından kısaca bahsedildikten sonra, Arap edebiyatında yazılan ilk mevlid kaynaklarının megazi ve siyer-i nebiler olduğu belirtildi. İlk Türkçe mevlidler 14. asırdan sonra yazılmaya başlanmıştır. Bunların içerisinde en fazla üne kavuşanı, Süleyman Çelebi’nin Vesîletü’n-Necât isimli eseridir. Kütüphane-lerimizde, bu esrin tahminlerin üzerinde yazma va matbu nüshaları bulunmaktadır. Türk edebiyatında Süleyman Çelebi’nin yanı sıra bir çok yazar mevlid kaleme almıştır. Bu çalışmada ele aldığımız Cismî mevlidi de bunlardan birisidir. Çalışmamızda Cismî mevlidinin nüshaları tespit edilmiş, eserin nüsha tavsifleri yapılmış, eserin iki nüsha edisyon kritiği yapılarak ortaya çıkan metinin sözlük dizini hazırlanmıştır. ABSTRACT In this study, after we have mentioned mevlid and mevlid celebrations, it was indicated that the first source of mevlids in Arabic literature are megazi and siyer books. The first Turkish mevlids were started to write after 14. century. The most famous mevlid among them is Vesîletü’n-Necât that was written by Süleyman Çelebi. In our libraries there are lots of printed copies and manuscripts of Vesîletü’n-Necât. Except Süleyman Çelebi, many authors have written mevlids in Turkish literature. In our study we have dealed with one of these mevlids which was written by Cismî. There are four chapters in this study: review, text, index-dictionary and facsimile.