Sosyal girişimciliğin artan önemi ve bir araştırma


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2012

Thesis Language: Turkish

Student: Mustafa Şeker

Supervisor: MEHMET EMİN OKUR

Abstract:

Anahtar Kelimeler : Girişimci, Girişimcilik, Sosyal Girişimci, Sosyal Girişimcilik. SOSYAL GİRİŞİMCİLİĞİN ARTAN ÖNEMİ VE BİR ARAŞTIRMA 21. yüzyılın baş döndürücü rekabet ortamında tüm kuruluşları etkisi altına alan girişimcilik, ön planda görüldüğü şekilde sadece üretim faktörlerini bir araya getirmek ve fırsatlardan istifade ederek kâr amaçlı bir organizasyon oluşturmak değildir. Çalışmanın ana konusunu oluşturan sosyal girişimcilik, girişimciliğin temel özellik ve yöntemlerinin toplumsal sorunların çözümünde uygulanmasıdır. özel sektör, kamu ve sivil toplum kuruluşları tarafından uygulama imkânı bulunması nedeniyle toplumun her kesiminden destek bulabilmektedir. Sosyal girişimcilik, sosyal dönüşümü gerçekleştirebilecek önemli yaklaşımlardan biridir ve birçok başarılı sosyal girişim örnekleri bulunmaktadır. bu nedenle çalışmanın sosyal girişimciliğin türkiye‟de tanıtılmasına katkı yapacağı umulmaktadır. ayrıca yapılmış olan anket çalışmasının sonuçları ise türkiye‟de üniversite gençliğinin sosyal girişimci potansiyellerinin görülebilmesi açısından önemlidir. Keywords : Entrepreneur, Entrepreneurship, Social Entrepreneur, Social Entrepreneurship. ABSTRACT THE INCREASING IMPORTANCE OF SOCIAL ENTREPRENEURSHIP AND A RESEARCH At 21. Century, all organizations have affected from entrepreneurship. Entrepreneurship isn‟t only to bring together the productions‟ factors and to create an organization with profiting from the opportunities as it is seen. The main subject of this study is social entrepreneurship. In addition, in this study I investigate how we can apply the basic properties and methods of social entrepreneurship to solve the social problems. Social entrepreneurship could be applied to private sector, public sector and civil society organizations so it could find the support from all segments of society. Social entrepreneurship, is one of the important approaches to realize social transformation and there are many successful examples of it. Therefore, this study is hope to help the presentation of the social entrepreneurship in Turkish literature. In addition, the results of a survey in this study are important to see the potential social entrepreneurs of the university youth in Turkey.