A1 2024-T4 alüminyumun elmas benzeri karbon (dlc) kaplanmış matkaplarla delinmesinde kesme parametrelerinin deneysel incelenmesi ve taguchi yöntemiyle optimizasyonu


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2008

Thesis Language: Turkish

Student: Levent Kutlu

Co-Supervisor: Mustafa Kurt, MUSTAFA KURT

Abstract:

Al 2024-T4 ALÜMİNYUMUN ELMAS BENZERİ KARBON (DLC) KAPLANMIŞ MATKAPLARLA DELİNMESİNDE KESME PARAMETRELERİNİN DENEYSEL İNCELENMESİ VE TAGUCHİ YÖNTEMİYLE OPTİMİZASYONU Alüminyum değişik ürünlerin yapımı için birçok endüstride kullanılmakta ve dünya ekonomisi için önem arz etmektedir. Alüminyum ve alüminyum alaşımlarından yapılan yapısal bileşenler uzay endüstrisi için hayati öneme sahiptir. Ayrıca uzun ömür, sağlamlık ve hafifliğin istendiği diğer taşıma ve inşaat alanlarında da büyük önem taşımaktadır. Delme, havacılık, uzay ve otomotiv endüstrilerinde oldukça yaygın kullanım alanı olan bir imalat prosesidir. Ultrasonik imalat, elektrolitik imalat, aşındırıcı jet ile işleme ve lazer kesme gibi modern imalat yöntemleri üretim endüstrisinde geniş uygulama sahasına sahip olmasına rağmen, matkap ile delik delme ekonomikliği ve basitliğinden dolayı hala en yaygın imalat yöntemlerinden biridir. Bu çalışmada, Al 2024 alaşımın DLC kaplanmış matkaplarla delinmesi esnasında, kesme parametrelerinin ve matkap çapındaki değişimin delme sıcaklığı, kesme kuvveti ve yüzey pürüzlülüğüne etkisi araştırılmıştır. Kesme sıcaklığı termokupul kullanılarak ölçüldü. Kesme kuvvetlerini ölçmek için Kistler dinamometre kullanıldı. Delik yüzeyinin pürüzlülüğü MARH-Perthometer kullanılarak belirlendi. Son olarak delme prosesi Taguchi optimizasyon tekniği kullanılarak optimize edildi. ABSTRACT EXPERIMENTAL INVESTIGATION AND TAGUCHI OPTIMIZATION FOR THE EFFECT OF CUTTING PARAMETERS ON THE DRILLING OF Al 2024-T4 ALLOY WITH DIAMOND LIKE CARBON (DLC) COATED DRILLS Aluminum is used in many industries to make different products and is significant to the world economy. Structural components made from aluminum and aluminum alloys are vital to the aerospace industry and very important in other areas of transportation and building in which durability, strength and light weight are desired. Drilling process is widely used in aerospace, aircraft and automotive industries. Although modern metal cutting methods have widespread applicaions in the manufacturing industry, including drilling, ultrasonic machining, electrolytic machining, abrasive jet machining and laser cutting conventional drilling still remain to be the most common machining processes because of economical reasons and simplicity. In this study, the effect of cutting parameters and changes in the diameter of the drill on drilling temperature, cutting forces and surface roughness in dry drilling of Al 2024 alloy using diamond like carbon coated drills are investgated. The cutting temperature was measured by using a thermocouple. Kistler dynamometer was used for the measurements of the cutting forces during drilling process. The surface roughness of drilled hole surface was determined by using MARH-Perthometer. Finally, the Taguchi technique was employed for the optimization of drilling process.