Cumhuriyetin ilanından sonra yaşanan ekonomik krizler ve medyanın bu krizlere yaklaşımı


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Institute of Social Sciences, Department of Journalism, Turkey

Approval Date: 2011

Thesis Language: Turkish

Student: SAMET ÜLKER

Consultant: Emine Koyuncu

Abstract:

Anahtar Kelimeler : Ekonomik Kriz, Medya, Medya Yaklaşımı Cumhuriyet’in ilanından sonra ülkemizde küçük veya büyük ölçekte krizler yaşanmıştır. Yaşanan bu krizlerin bazıları küreselleşmenin etkisiyle dış ülkelerde başlayan ve ekonomimizi de etkisi altına alan krizler olurken, bazıları da hükümetlerin yanlış ekonomi politikalarından kaynaklanmıştır. Yaşanan bu krizlerin bazıları çabuk atlatılmış, bazıları da etkisini uzun yıllar sürdürmüştür. Medya, bu kriz dönemlerini yakından takip ederek halkı kriz konusunda bilgilendirmiştir. Medyada yer alan haberlerin kimi bu krizleri tüm gerçekliğiyle gösterirken, kimi de vatandaşı tedirgin etmemek için krizin tüm gerçekliğiyle anlatılmadığı haberlerdir. Bu çalışmada, ülkemizde yaşanan bu krizlere medyanın yaklaşımı ele alınmıştır. Keywords : Financial Crisis, Media, Approach of Media SUMMARY There were small and large scale crisis was occured after founding of Turkish Republic. Some of these crisis started in foreign countries under the effect of globalization and then effected our country; rest of these crisis caused by the wrong politics of governments. Some of these crisis rode out easily; rest of these crisis effected the country for a long time. Media, watched these crisis closely and informed the public about these crisis. Some of the news which were published in the media, revealed in all reality of these crisis; rest of the media were not revealed in all reality of these crisis in the aim of not to make citizens anxious. In this thesis, approach of media to these crisis was analysed.