Gelenekselden sayısala : Türkiye'de fanzin yayıncılığı


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: Elif Şeyda Doğan

Consultant: LEVENT ELDENİZ

Abstract:

ÖZET: Bu çalışmanın amacı, iletişim teknolojilerinde yaşanan değişimlerin medya pratikleri üzerindeki etkisinden söz edilerek geleneksel medyadan dijital (sayısal) medyaya geçişin vurgulanmasıdır. Kitle iletişim araçlarında yaşanan teknolojik gelişmelerin medya, haber ve bilgi paylaşımı pratiklerinde oluşturduğu değişimler, yeni medya türlerinin oluşmasının da yolunu açmıştır. Çalışmanın devamında bilgi teknolojilerindeki olağanüstü gelişmelerin geleneksel yayıncılığı değiştirmesi ve dönüştürmesi anlatılmaktadır. Geleneksel medyanın yok olmadan dijital medyayı kendi içinde barındırması, kimi zaman ise arka planda kalması anlatılmaktadır. Medya organlarının tek yönlü iletişim modeli, yeni teknolojiler ile ortadan kalkmıştır. Çift yönlü yeni enformasyon akışında insanların haberin ve bilginin doğruluğu sorgulayabilmesi artık daha kolaydır. Bu kapsamda çalışmanın asıl konusu, toplumda sesi duyulmayan, egemen kültüre, başat kurumların geleneksel yapılarına uyum sağlamak istemeyen bireylerin ses çıkarmak için yayınladığı bağımsız yayınlar olan fanzinlerin alternatif kültür içindeki yeri olmuştur. Ticari ve profesyonel olmayan fanzinlerin yer aldığı alt kültür ve karşıt kültür de ana akım medyanın zıttıdır. Çalışmanın devamında geleneksel medya içinde muhalefet sınıfların söz söyleme aracı olan fanzinlerin oluşumu, yapısı ve karakteri incelenmektir. Ortaya çıkan özelliklerin alternatif bir medya olarak Türkiye’de oluşmasına, dünyadaki fanzin yayıncılığından farklarına, örgütlenme yapısına değinilmiştir. Son olarak fanzinlerin seslerini giderek daha çok duyurduğu günümüzde, yalnızca basılı yayın olarak yeraltı dağıtımı yapılmadığından, internet ortamında platformlar ve sosyal ağlar oluşturulduğundan söz edilmiştir. Sayısal ortamların sistem karşıtı, söyleyecek sözleri ve toplumsal dertleri olan gruplar tarafından söz söyle aracı ya da mekânı olarak görülmesi, fanzin çeşitleri, fanzincilerin özellikleri ve bazı fanzin örnekleri de bu çalışmanın konuları arasındadır.   -------------------- ABSTRACT The objective of this study is to emphasize the transition from traditional media to digital media by making a reference to the changes in communication technologies and the affects they have on media. The changes that the improvements in mass communication have on news, media and information sharing gave way to formation of new varieties of media. In the following parts of the study, extraordinary developments in information technologies and how they transformed and changed traditional broadcasting explained further. Traditional media accommodating digital media without being vanished and remaining in the back ground from time to time is explained. Simplex-communication model of media organs is now disappeared due to the fact that it is easier for people to question the reliability of a source and an information in two-way communication model. In this context, the main of this study is the role of independently published fanzines in alternative culture published by individuals who are struggling to express themselves in the society. The sub-culture non-commercial and non-professional fanzines belong to is the exact opposite of mainstream media. Later on in this study, formation, structure and character of fanzines as an expression tool in oppositional groups in mainstream media is reviewed. Generated properties of fanzines and formation of them as an alternative media organ in Turkey and its differences from the fanzine publishing in the world is addressed. In conclusion, in this day and age when fanzines are expressing themselves more loudly each day, since publishing in underground literature as printed media is not exactly functioning, the presence and effects of platforms in the internet and social media is mentioned. Digital media platforms being viewed as a way of expression by groups who have social problems, varieties of fanzines, features of people publishing fanzines and several examples of fanzines are also among the objectives of this study.