Pazarlama stratejileri kapsamında havayolu kullanıcılarının kriz algısı


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2010

Thesis Language: Turkish

Student: Burçin Eyisoy

Supervisor: ERDAL YILMAZ

Abstract:

Anahtar Kelimeler : Havayolu Kullanıcıları, Dış Çevre Faktörleri, Pazarlama, Kriz PAZARLAMA STRATEJİLERİ KAPSAMINDA HAVAYOLLARINI KULLANAN MÜŞTERİLERİN KRİZ ALGISINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA İşletmeler, Pazar koşulları ve hedef kitlelerinin hızlı değişimi ve gelişimini sürekli takip ederek kendilerini ayakta tutma çabasındadırlar. Değişen teknolojiye ve beraberinde getirdiklerine uyumlu olmak işletmeleri hedeflerine ulaştırır. Kullanıcıların tiplerinin, isteklerinin ve beklentilerinin artışı ve çeşitliliği işletmelerinde bu değişime uyum sağlayamaması nedeniyle riskleri de beraberinde getirir. İşte krizlerin doğuşunun temel noktası burasıdır. Krizler, işletme bünyesinde yaşanıldığı kadar işletmelerin hedef kitlelerinin zihinlerinde de yaşanabilir, işletmelerin sunmuş oldukları ürün veya hizmetlere hedef kitlenin verdiği cevap aynı zamanda kullanıcı zihninde doğan sorunlarında aynasıdır. Havayolu kullanıcıları arasında yapılan araştırmada tüketicilerin hangi noktalarda sorun yaşadıkları ölçülmüş ve bu ölçme değerlendirme sonucunda farklı değerlendirmelere varılmıştır. Keywords : Marketing, Airway Costumer, Crisis, Enviroment 1 1 Factors ABSTRACT CRISIS PERCEPTION AIRLINE USERS WITHIN THE CONTEXT OF THE MARKETING STRATEGIES Enterprises are in strive for keeping their existences by following rapid changes and improvements in market conditions and target groups. What leads the enterprises to their goals is adjusting to altering technologies and the consequences brought by them. Increasing and varying types, wishes and expectancies of the consumers end up with risks when enterprises are not able to keep up with the changes. This is the very foundation of crisis. Crisis do not emerge only within structures of enterprises, but also in the minds of the target groups whose responses towards products and services provided by enterprises are the mirrors of problems that are shaped in their minds. As a result of the research on airways customers, the conditions of trouble for the customers are measured and in the light of these evaluations, varying conclusions are aimed to be reached.