Yeni ekonomi ve elektronik ticaretin ekonomik etkileri


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Institute of Social Sciences, Department of Economics, Turkey

Approval Date: 2004

Thesis Language: Turkish

Student: HALE EROL

Supervisor: Nuri Alkan Soyak

Abstract:

YENİ EKONOMİ VE ELEKTRONİK TİCARETİN EKONOMİK ETKİLERİ 1980’li yılların ortalarından başlayarak, bilginin ve bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişmesiyle ortaya çıkan “Yeni Ekonomi” ve “Elektronik Ticaret” kavramları dünyada ve ülkemizde daha önce eşi benzeri görülmemiş gelişmelerin yaşandığı bir dönemin başlamasına neden olmuştur. Tez çalışmamda bu dönemin ortaya çıkışının içsel ve dışsal dinamiklerini, gelişme sürecini ve dünyadaki ve Türkiye’deki iktisadi etkilerinin neler olduğunu araştırarak ortaya koydum. ABSTRACT THE ECONOMIC IMPACTS OF “THE NEW ECONOMY” AND “E-COMMERCE” In terms of economic impacts a new period started from mid 1980’s. “The new Economy” and “Electronic commerce” existed by the progress of information technologies, had caused a period that had never been seen before. In this thesis study I have searched through the economic impacts of this period in the world and in Turkey by analysing the internal and extrenal dynamics of it.