Kitab Fi’l-Fıkh: (giriş-metin-dizin-tıpkı basım)


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2006

Thesis Language: Turkish

Student: Ercan Kuanışbayev

Supervisor: GÜLDEN SAĞOL YÜKSEKKAYA

Abstract:

Elinizdeki tez Żiyâü’l-Ma‘neviyye ‘ale’l-Muqaddimeti’l-Ğazneviyye adlı eserin satır altı olarak Memluk-Kıpçak diline aktarılmış tercümesi üzerine yapılmıştır. Bu eser bizim çalışmamızdan önce kütüphane kayıtlarına Kitâb fi’l-Fıkh adıyla geçmiş ve ilim alemine de bu adla tanınmıştır. Kitap Hanefî mezhebinde ibadet şekillerini ele almış bir fıkıh eseridir. Tez dört ana bölümden oluşmaktadır. İlk bölüm girişte kitabın tanıtımı, ismi, yazarı, tercüme eden şahıs, yazıldığı yer ve tarih, niteliği, dil özellikleri, eser üzerinde yapılan çalışmalar ile Memluk-Kıpçak sahasında yapılan çalışmalar hakkında bilgileri verdik. İkinci metin bölmünde ise iki yüz altmış altı sayfadan oluşan metnin transkripsyonunu verdik. Ayrıca, satır altı tercüme olmasından dolayı bozuk cümle yapısına sahip olan metni, anlaşılır olması için noktalama işaretlerinin de yardımıyla küçük cümlelere böldük. Arapça kısmında bulunup da tercüme edilmeyen bazı dua ve ayetleri olduğu gibi Arap alfabesiyle verdik. Metinde geçen bütün kelime ve birleşik kelimelerin yer aldığı dizin kısmında kelimeleri mümkün olduğu kadar geçtiği yerlerdeki anlamlarına göre manalandırmaya özen gösterdik. Son bölümünde metnin tıpkıbasımını asıl sayfa numarasına sadık kalarak verdik. Tıpkıbasımının verilmesiyle metni, mukayeseli incelemenin yanı sıra Türkçenin imlâ tarihi için de bir malzeme teşkil edeceğini ve böylece çok daha kullanışlı bir hâle geleceğini düşündük. ABSTRACT This dissertation is prepared on Mamluk-Kipchak translation of Ziyaü-l-Maneviyye ale'l-Mukaddimeti'l-Gazneviyye, which was made beneath the line of the original text in Arabic. The aforementioned work is known as Kitab fi'l-fıkh among scholars, and also in library records. This book is about fiqh that examines ritual forms based on Hanafi school of thought. This work consists of four chapters. The first chapter is an introduction that gives overview of the book and its author, linguistic features, other studies made on it, and some other works prepared on Mamluk-Kipchak language. The transcription of the original text in 266 pages is furnished in the second chapter. Moreover, long sentences are divided in small sentences with the help of punctuation marks in order to make it more understandable and easy to read. And also, the Arabic text that was not translated at all in the original text whether it was a verse in the Quran or special prayer is kept in original and transcribed as it is in Arabic. Words or compound words in the original text are explained in the index. The facsimile version of the original text is provided in the last chapter. Thus, it will make the work more useful and create enriched material for the history of Turkish dictation.