Hekim hatalarının hanefî mezhebi açısından değerlendirilmesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Faculty of Theology, Basic Islamic Sciences, Turkey

Approval Date: 2018

Student: ŞEYMA AKARTEPE

Consultant: ABDULLAH KAHRAMAN