Ofset baskı mürekkeplerine yapılan fiziksel testlerin uygulamalı incelenmesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2010

Thesis Language: Turkish

Student: Emel Hacer Özer

Consultant: MEHMET OĞUZ

Abstract:

OFSET BASKI MÜREKKEPLERİNE YAPILAN FİZİKSEL TESTLERİN UYGULAMALI İNCELENMESİ Ofset baskı mürekkeplerinin üretimi sırasında yapılan fiziksel testler mürekkebin baskı sırasındaki performansı ile doğrudan ilgilidir. Mürekkep standardındaki bir sapma baskı sırasında baskı altı malzemesiyle uyumsuzluklara, su mürekkep dengesizliğine kısacası büyük problemlere sebep olabilmekte, baskı operatörleri de bu problemlerin çözümünde çaresiz kalabilmektedir. Bu projede ofset baskı mürekkeplerine fiziksel testlerin nasıl yapılacağı ayrıntılarıyla anlatılmış, uygulamalı olarak yapılmış ve testlerin yapımı sırasında hata yapılaması için alınabilecek tedbirler belirtilmiştir. Çalışmada fiziksel testlerin yapımı sırasında izlenilecek yol maddelerle anlatılmıştır. Cold-set, heat-set, sheet-fed mürekkep çeşitlerinin öncelikli olarak yaş numunelerine vizkozite ölçümü ve sıçratma testi, tack ölçümü yapılmıştır. Bu mürekkepler ile prüfbau test baskı cihazında baskıları alınmış, bu baskılara densite, parlaklık, ışık haslığı ölçümü, sürtünme testi yapılarak pigmet yapılarına ve yağ yapılarına göre farklı olan mürekkepler karşılaştırılmıştır. Baskıları yapılan ve pigment yapılarına göre karşılaştırılan mürekkepler verimlilik, parlaklık açısından karşılaştırılmış ve mürekkebin yapısal farklılıkların ne gibi sonuçlar getirdiği ortaya çıkarılmıştır. ABSTRACT THE APPLIED INVESTIGATION OF THE PHYSICAL TESTS OF THE OFFSET PRINTING INK During the production of offset printing inks, performed physical tests are directly related with the performance of inks during the printing process. A deviation from the standard printing ink can cause major problems like ink-substrate incompatibilities, ink-water imbalances, etc. In the solution of this problems printing operators may be helpless. In this Project, How to do physical tests of offset printing inks have been described in detail, and tests have been applied and measures can be taken to not make mistakes during tests have been indicated. In this study, itineraries during the performing tests have been described. Primarily, viscosity measurement, tack measurement and splash test were made with the samples of cold-set, heat-set and sheet-fed offset printing inks. Test prints of theese ink samples were printed on the printing test equipment. Density, gloss/brightness, light fastness, lab measurements and friction test were made to the test prints, and so different inks according the their pigment and oil structures were compared. And also theese test prints and ink samples were compared in terms of efficiency and brightness. Eventually, structural differencies of offset printing inks are what make as a result has been uncovered.