Kurumlar vergisi kanunu’nda yer alan indirimli kurumlar vergisi müessesesinin incelenmesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: Erhan Arslan

Supervisor: DOĞAN ARGUN

Abstract:

Yatırımların devlet yoluyla teşvik edilmesi farklı destek unsurlarıyla sağlanmaktadır. Teşvik sistemi içerisinde yer alan vergi indirim desteği, Kurumlar Vergisi Kanunu’nda yer alan İndirimli Kurumlar Vergisi uygulamasıyla hayata geçirilmektedir. Yatırım teşvik sistemi küreselleşen ekonomiye paralel olarak sık sık değişiklik göstermiş buna mukabil Bakanlar Kurulu Kararları ve tebliğlerle uygulamalara yön verilmiştir. Çalışmamızda yatırım teşvik sistemi vasıtasıyla sağlanan vergi indirim desteği birincil ve ikincil mevzuat hükümleri kapsamında anlatılmış, buna mukabil uygulama örneği yapılmış, tereddüt yaratan ve mevzuatta düzenlemeyen konular hakkında dikkat çekilmeye çalışılmıştır. -------------------- Encouragement of investments by the state is provided by different support elements. Tax discount support that is included in government’s incentive system is put into practice by applying Reduced Corporate Tax that is included in Corporate Tax Law. Investment incentive system is directly affected and regularly changed by globalizing economy system. Decrees of the council of ministers and official statements directed Reduced Corporate Tax correspondingly. In this work, tax discount support which is applied by investment incentive system is reviewed and described in the scope of primary and secondary provisions of legislations. Then a case study is held to provide and draw attention to topics and issues that create ambiguousness and, are not arranged in related legislations in this perspective.