Gümrük Birliği’nin Türkiye’nin dış ticaret vergisi gelirlerine etkisi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2007

Thesis Language: Turkish

Student: Cem Erhan Arslan

Consultant: CENGİZ BAHÇEKAPILI

Abstract:

Avrupa Birliği ve Türkiye arasında 01.01.1996 tarihinde gerçekleştirilen gümrük birliğine göre, her iki taraf da birbirlerinden yaptıkları, sanayi ürünleri ithalatından aldıkları gümrük vergilerini kaldırmışlardır. Kaldırılan gümrük vergileri iki taraf arasındaki hem ithalat hem ihracat hacmini genişletirken, Türkiye’nin toplam ithalat hacminde, toplam ihracat hacmine kıyasla daha büyük derecede artış görülmüştür. Bu çalışma ile gümrük birliği kapsamında kaldırılan gümrük vergileri ve gümrük birliği sonrası artan Türkiye’nin toplam ithalat hacmi göz önünde bulundurularak, gümrük birliği sonrası Türkiye’nin dış ticaret vergi gelirlerinde meydana gelen değişimler incelenecektir. ABSTRACT THE EFFECTS OF CUSTOMS UNION ON TURKEY’S TAX INCOME ON FOREIGN TRADE According to Customs Union, which was signed with European Union on 01.01.1996, both sides abolished the customs duties on industrial goods that had been taken until 1996. While the abolished customs duties both expands import and export volumes;the import volume of Turkey has risen more dramatically ,compare to its export volume. With this study the caused changes on Turkey’s tax income on the foreign trade are examined by considering the abolished customs duties in accordance with Customs Union and total import volume of Turkey that has respectfully increased after Customs Union