Doğal esaslı lifklerle ve karışımlarına UV ışınlarından koruyuculuk özelliğinin kazandırılması


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Institute For Graduate Studies İn Pure And Applied Sciences, Department Of Textile Education, Turkey

Approval Date: 2006

Thesis Language: Turkish

Student: FAHRİYE KIYMET AKOVA

Supervisor: Erhan Öner

Abstract:

DOĞAL ESASLI LİFLERE VE KARIŞIMLARINA UV IŞINLARDAN

KORUYUCULUK ÖZELLİĞİNİN KAZANDIRILMASI

Bu tez çalışmasının ilk bölümünde; giysi amaçlı kullanılacak % 100 keten, % 50/50

keten/pamuk ve % 100 Lyocell dokuma kumaşlara, çektirme yöntemine göre, muamelesiz

halde, reaktif boyarmadde (Remazol Yellow RR) ile farklı renk şiddetlerinde (% 0 (kör), % 2

ve % 4) boyama sırasında UV radyasyonu absorplama özelliğine sahip, farklı kimyasal

yapıdaki Ciba Tinofast CEL ve Rayosan C maddeleri, % 1, % 2, % 3 ve % 4 oranlarda (e.a.ü.:

elyaf ağırlığı üzerinden) uygulanmıştır.

Çalışmanın ikinci bölümünde ise, % 50/50 keten/pamuk ve % 100 Lyocell dokuma

kumaşlara, emdirme yöntemine göre muamelesiz halde ve 0 g/L konsantrasyonda (kör)

boyama sırasında ve % 100 Lyocell kumaşa reaktif boyarmadde ( Remazol Brillant Yellow

GL) ile 20 g/L boyama sırasında Ciba Tinofast CEL ve Rayosan C maddeleri, 15 g/L, 30 g/L

ve 60 g/L konsantrasyonlarda uygulanmıştır. Uygulamalar sonunda kumaşların 290- 400 nm

arasında ölçülen transmitans değerlerinden UPF (Ultraviyole Koruma Faktörü) değerleri AS/

NZS 4399:1996 standardına göre hesaplanmış ve kumaşlara kazandırılan UV koruyucu

özellik belirlenmiştir.

Bunun yanında, kullanılan Ciba Tinofast CEL ve Rayosan C UV absorplayıcı

maddelerinin kumaşın ve boyamanın rengine etkisi incelenmiştir.

Boyama uygulamalarından elde edilen numunelere yıkama haslığı testi uygulanmış olup

ve böylece kullanılan UV absorplayıcıların renk haslığına etkileri ortaya çıkarılmıştır.

Haziran 2006 F.Kıymet AKOVA