Atık su arıtma tesislerin‘de süzüntü suyu kaynaklı yükler


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2016

Thesis Language: Turkish

Student: Khaled Alshami

Supervisor: ORHAN GÖKYAY

Abstract:

Atık Su Arıtma Tesislerin’de Süzüntü Suyu Kaynaklı Yükler Çamur çürütme ve susuzlaştırma üniteleri bulunan atıksu arıtma tesislerinde, bu ünitelerden kaynaklanan süzüntü suları, geri devir yapıldığında, biyolojik arıtma tanklarında önemli mikterlarda azot, fosfor ve kimyasak oksijen ihtiyacı (KOİ) yüküne neden olmaktadır. Bu çalışmada, İstanbul’da büyük ölçekli bir atıksu arıtma tesisi olan Ambarlı İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’nden (AAAT) gelen süzüntü suyunun giriş suyu karaktreistiği, tasarım hacmi ve havalandırma ihtiyacı üzerindeki etkilerini incelenmiştir. Beş ay boyunca, arıtma tesisinin süzüntü suyu geri devir hattından haftalık olarak alınan numune alınmış ve amonyak, fosfor ve KOİ gibi atıksu özellikleri laboratuvar ortamında analiz edilmiştir. Elde edilen sonuçlar, süzüntü suyunun, artıma tesisi giriş suyuna önemli bir ek yük getirdiğini göstermiştir. Ortalama amonyak, fosfor ve KOİ yüklerinin, AAAT tasarım yüklerinin sırasıyla %9.5, %54.5 ve %20’si olduğu belirlenmiştir. Ayrıca, süzüntü suyu arıtımı için 15000 m3 hacminde (toplam tesis hacminin %7.2’sine denk gelen) ek bir havalandırma tankı ve 295 m3/dk (tesisin toplam havalandırma ihtiyacının %16’sına denk gelen) hava akışı sağlanması gerektiği belirlenmiştir. Anahtar Kelimeler: Süzüntü suyu, süzüntü suyu yükü, yoğunlaştırma, susuzlaştırma, kurutma. ABSTRACT REJECT WATER LOAD ONWASTEWATER TREATMENT PLANTS In wastewater treatment plants equipped with sludge digestion and dewatering systems, the reject water originating from these facilities contributes significant nitrogen, phosphorous and Chemical Oxygen Demand (COD) load to the biological treatment tanks, when it is recycled. This paper presents the results of a case study conducted to investigate the effects of reject water on the influent characteristics, designed volume and air requirement of Ambarlı Advanced Wastewater Treatment Plant (AWWTP) which is a large scale WWTP located in Istanbul, Turkey. For five months, samples were collected weekly from the treatment plant’s reject water recycle line, and wastewater quality parameters such as ammonia, phosphorus and COD were analysed in the laboratory. The results obtained indicated that the reject water has significant additional loads to the influent of the plant. Average ammonia, phosphorus and COD loads were determined as 9.5%, 54.5% and 20% of the design loads of AWWTP, respectively. Moreover, for the treatment of the reject water, an additional aeration tank volume of 15000 m3 (7.2% of the plant total volume) and 295 m3/min of air (16% of the plant total air requirement) were required. Keywords: Reject water, reject water loading, thickening, dewatering, drying.