Chemical product life-cycle in e-commerce


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Faculty of Engineering, Industrial Engineering, Turkey

Approval Date: 2003

Thesis Language: English

Student: DİLER ÖZDEMİR

Supervisor: SEROL BULKAN

Abstract:

E-TİCARETTE KİMYASAL ÜRÜN HAYAT EVRESİ Bu tez, B2B e-ticaretin kimya sanayii üzerindeki etkileri üzerine yapılan bir araştırmadır. E-ticaretin dünyanın değişik bölgelerindeki önemi açıklanmıştır. Amerika, Avrupa Birliği, Asya ve Türkiye'deki kimya sektörü incelenmiştir. Kimya sektörünün karakteristik özellikleri ve e-ticaretin kimya sektörüne uygulanmasının güçlü-zayıf yönleri, fırsatlar ve tehlikeler belirtilmiştir. Küçük ve orta ölçekli işletmeler için fırsatlar, e-pazaryerleri Türkiye'den ve dünyadan örnekler verilerek açıklanmıştır. E-ticaretin ürün hayat evreleri için avantajları ve dezavantajları incelenmiş ve açıklamalar referanslarla desteklenmiştir. E-ticaretin endüstüriyel temizlik ürünleri üzerindeki etkisi örnek olarak verilmiştir. Filtrasyon üniteleri temizlik ürünleri için bir geçiş modeli oluşturulmuş ve özel uygulamalar detaylı bir şekilde, ürün tasarımından satış sonrası servise kadar incelenmiştir. Kimya sektöründe e-ticaret uygulaması için engeller olsa da, heran değişen teknolojik gelişmelerin uygulanması ve iş süreçlerinin uyarlanması kaçınılmazdır. Temizlik sektörü için sunulan uygulama modeli ile birlikte bu tez, e-ticaretin kimya sektörü üzerindeki etkilerinin daha iyi anlaşılmasını sağlayacaktır. Haziran, 2003 Diler ÖZDEMİR ABSTRACT CHEMICAL PRODUCT LIFE-CYCLE IN E-COMMERCE This thesis is based on the research on the effects of B2B e-commerce in the chemical industry. Importance of e-commerce is explained for different regions on the world. Chemical industry is evaluated in U.S., EU, Asia and Turkey. The characteristics of chemical industry is defined and the strengths, weaknesses, opportunities and threats in applying e-commerce in the chemical industry is examined in detail. The opportunities for SME's, e-marketplaces are explained with the specific examples both from Turkey and the world. Advantages and disadvantages of e-commerce through product life-cycle stages are evaluated and the explanations are supported by the references. Effects of e-commerce on industrial cleaning chemicals are given as an example. A model for the membrane cleaners is formed and the specific applications are explained in detail from product design to after sales service. Although there are many obstacles for e-commerce applications in the chemical industry, it is inevitable to catch the ever-changing technological improvements and adopt the business processes accordingly. Together with the application model for cleaning business, this thesis would give a better understanding of its outcomes for the chemical industry. June, 2003 Diler ÖZDEMİR