Kişilik hakkı ihlalinden doğan vekaletsiz işgörme


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Faculty of Law, Private Law, Turkey

Approval Date: 2017

Thesis Language: Turkish

Student: GÜLŞAH SİNEM AYDIN

Consultant: SERAP HELVACI

Abstract:

Çalışmanın içeriğini kişilik hakkı ihlâlinden doğan vekâletsiz işgörme oluşturmaktadır. Türk Medenî Kanunu’nun 25. maddesinin III. fıkrası, kişilik hakkına hukuka aykırı saldırı dolayısıyla elde edilmiş olan kazancın vekâletsiz işgörme hükümleri uyarınca istenebileceğini düzenlemektedir. Kişilik hakkı ihlâlinden doğan vekâletsiz işgörme kurumu, uygulamada henüz sıkça başvurulan bir yol olmamakla birlikte, kişilik hakkına hukuka aykırı saldırı hâlinde etkin koruma sağlayan düzenlemelerden biridir. Çalışmanın amacı kişilik hakkı ihlâlinden doğan vekâletsiz işgörmenin teorik temellerini belirlemek ve uygulamada ortaya çıkabilecek sorunlara çözüm önerileri getirmektir. Bu kapsamda çalışmada kişilik hakkı ihlâlinden doğan vekâletsiz işgörmenin hukuki niteliği, şartları, tarafları, sonuçları ve kişilik hakkına saldırı hâlinde ileri sürülebilecek diğer taleplerle arasındaki ilişki üzerinde durulmuştur. ABSTRACT The content of the thesis is constituted by the acting without authority caused by the violation of personal rights. The 3rd paragraph of the Article 25 of Turkish Civil Code regulates that the gains obtained by way of unlawful assault to personal right could be demanded under the provisions regarding performance of the acting without authority. The acting without authority caused by the violation of personal rights, while not a method frequently used in practice, is a regulation that provides very effective protection for the people whose personal rights are illegally violated. The purpose of study is determining a theoretical basis for the acting without authority caused by the violation of personal rights and developing solutions for the problems encountered in practice. In this context, the study focus on legal characteristic, terms and conditions, parties and consequences of the acting without authority caused by the violation of personal rights and the relation between the acting without authority and other demands which can be alleged in case of assault to personal right.