Larinks Premalign ve Malign Hastalıklarında ADAM-33 Protein Düzeyinin Malign Transformasyon, Hastalık Evresi, Hastalık Prognozu ve Lenf Nodu Metastaz Üzerindeki Etkisinin Araştırılması


Thesis Type: Expertise In Medicine

Institution Of The Thesis: Marmara University, School of Medicine, Surgical Medical Sciences, Turkey

Approval Date: 2018

Student: AYŞEGÜL GÖNEN

Supervisor: ABDULLAH ÇAĞLAR BATMAN