Türkiye'de borsada işlem gören gayrimenkul yatırım ortaklıklarının 2012 sonrası finansal durum analizi : seçilmiş gayrimenkul yatırım ortaklıkları üzerine bir inceleme


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: Murat Tayfun Doğan

Consultant: NURDAN ASLAN

Abstract:

Gayrimenkul yatırım ortaklıkları, ülke ekonomisinin lokomotifi olan gayrimenkul sektörünün gelişimine önemli katkıları bulunmakta olan ortaklıklardır. Sermaye Piyasası’ndan ihraç edilen hisse senetleri karşılığında bireysel yatırımcıların gayrimenkul yatırım ortaklığı paylarına yaptıkları yatırımlar ile büyük ölçekli gayrimenkul projelerine imza atan GYO’lar, portföylerinde tuttukları gayrimenkulleri likit fonlar haline getirerek yatırımcılarına kazanç sağlamaktadır. Borsa aracılığı ile halk açılmaları sonucunda hisse senetlerine yaratılan talepler doğrultusunda daha az maliyetli finansman olanağı elde edebilen GYO’lar, 1990 yıllarından bu yana dünyada, 2001 yılından itibaren de Türkiye’de yatırım piyasalarında ilgi çekmeyi başarmış ve her yıl gelişimini arttırarak devam etmiştir. Bu çalışmada GYO’ların Türkiye mevzuatındaki yeri ile piyasalardaki işleyişi incelenmiş, Türkiye’deki GYO’ların 2012 ile 2018 yılları arasındaki finansal durumları ve sektör içerisinde konumları analiz edilmiştir. -------------------- Real estate investment trusts ("REITs") are partnerships that make significant contributions to the development of the real estate sector which is the leading sector of the country's economy. With the help of investments made by individual investors in REITs, in exchange for the shares issued from Capital Market Boards, REITs carry out large scale of projects and turn these projects into liquid funds, in order to make profit for their investors. As a result of the public opening through the stock exchange, demand created for the stocks. Thereby, REITs that could get lower cost of financing gain traction around the world since 1990s, and in Turkey since 2001. REITs has continued to increase its development year by year. This study examines REITs's functioning of financial markets and place in Turkey's legislation, and analyzes the financial situation and position within the sector in Turkey between the years of 2012 and 2018