Otomatik tanıma-veri toplama sistemlerinde RFID teknolojisi ve örnek bir uygulaması


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Institute for Graduate Studies in Pure and Applied Sciences, Turkey

Approval Date: 2010

Thesis Language: Turkish

Student: MUSTAFA KURU

Supervisor: Hasan Erdal

Abstract:

OTOMATİK TANIMA-VERİ TOPLAMA SİSTEMLERİNDE RFID VE BİR UYGULAMASI Yaptığımız bu çalışma temelde teorik ve uygulama olarak iki ana bölümden oluşur. Teorik bölümde genel anlamda OT/VT(Otomatik Kimlik Tanıma ve Veri Toplama) sistemlerinden bahsedilmiştir. Daha sonra RFID (Radyo Frekansı ile Tanımlama) hakkında oldukça detaylı teorik bilgi verilmiştir. Bu kapsamda, RFID ile ilgilenen kişiler için iyi bir kaynak olması amaçlanmıştır. Aynı zamanda, yapılan uygulamaya ve kullanılan donanıma hazırlayıcı nitelikte yararlı bilgiler sunulmuştur. Bu tez çalışmasında, üniversite kampüsünde yemekhane elektronik cüzdan uygulaması tasarlanmıştır. Donanım olarak 13,56MHZ Mifare kart ve EM15B kart okuyucu kullanılmıştır. Uygulamanın kontrol yazılımı Delphi 7.0 programlama dili ile geliştirilmiştir. Geliştirilen e-cüzdan kontrol yazılımı, “Kart Kişiselleştirme”, “Kredi Yükleme ve İade”, “Yemekhane Otomasyonu” ve “Kart Show” bölümlerinden oluşur. Kart Kişiselleştirme bölümünde; kart üzerindeki bütün sektör anahtarları sistemin anahtarlarına dönüştürülerek yabancı kartların sistemde kullanımı engellenir, kişiselleştirilen kart üzerindeki alanlar veritabanı ile eşleştirilir. Kredi Yükleme ve İade bölümünde; kart üzerine kredi yükleme ve iade işlemleri gerçekleştirilir. Sistemde harcama noktası olarak yemekhane otomasyonu seçilmiştir. Bu otomasyonda kartın erişim grubunun özelliklerine göre belirlenen harcama saatleri içerisinde kart okutulduğunda kart üzerindeki krediden düşme yapılır ve röle çıktısı verilir. Diğer durumlarda işlemin iptal sebebi ekranda görüntülenerek işlem iptal edilir. Kart Show ise, kart üzerinde yapılan değişikliklerin izlenebildiği bölümdür. ABSTRACT RFID TECHNOLOGY IN AUTOMATIC IDENTIFICATION-DATA CAPTURE SYSTEMS AND TYPICAL APPLICATION This study consists of theoretical and practical parts. In theoretical part, AIDC (Automatic Identification and Data Capture) systems are discussed. Then very detailed information has been given about RFID (Radio Frequency Identification). In this context, a good resource for people interested in RFID is intended. As the same time, useful information which is preparing application and used hardware has been given. In this study, electronic purse application was designed on University campus at refectory. 13.56 MHz Mifare card and EM15B card reader was used as hardware. Application control software was developed with Delphi 7.0 programming language. Developed e-purse control software consist of “Card Personalization”, “Credit Load and Return”, “Refectory Automation” and “Card Show” sections. In the Card Personalization section, card sectors keys converted to system key for using forbidden foreign card and then paired with database. Credit operations performed at Credit Load and Return section. Refectory automation is selected for credit spending point of system. At this automation, when the card has read at the specific spending time, payment is made and then relay output is activated according to the card access properties. In other cases, the process aborted and the reason of the cancellation appears on the screen. The changes about the card information are displayed in Card Show section.