Kaldırım ve Kayacık tuzlalarından ayrımı yapılan aşırı halofil arkebakterilerin polar lipidlerinin karakterizasyonu


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Faculty Of Arts And Sciences, Biology, Turkey

Approval Date: 2005

Thesis Language: Turkish

Student: MEHMET NURİ ÖĞMEN

Principal Consultant (For Co-Consultant Theses): Meral Birbir

Co-Consultant: Ayşe Ogan

Abstract:

Türkiye’deki Tuz Gölü’nün Kaldırım ve Kayacık Tuzlalarında bulunan aşırı halofil bakterilerin sayıları hakkında bilgi olmasına rağmen bu tuzlalarda bulunan aşırı halofil bakterilerin türleri hakkında bilgi bulunmamaktadır. Tuz gölleri, soda gölleri, tuzlaların kristalize havuzları, tuz madenleri gibi yüksek tuz içeren doğal ortamlarda bulunan mikroorganizma topluluklarının yapısı hakkında bilgi edinmek için polar lipidler kullanılmaktadır. Aşırı halofil arkebakterilerin polar lipidlerini karakterize etmek için ince tabaka kromatografisi kullanılmaktadır. Bu çalışmada Türkiye’deki Tuz Gölü’nün tuzlaları olan Kaldırım (16 izolat) ve Kayacık (4 izolat) Tuzlaları’ndan ayırımı yapılan 20 aşırı halofil izolat polar lipid yapısı açısından incelenmiştir. İnce tabaka kromatografisi ile polar lipidlerin karakterizasyonu, tüm izolatların fosfatidil gliserol (PG), fosfatidil gliserol fosfatın metil esterleri (PGP-Me) ve fosfatidil gliserol sülfat (PGS) içerdiğini göstermiştir. Dokuz izolat Haloarcula cinsinin karakteristik glikolipidi olan glikozil mannozil glikozil dieter (TGD-2) içermiştir. Ayrıca bu izolatlarda diglikozil dieter (DGD-2)’de bulunmuştur. Yedi izolat hem difitanil gliserol eter merkez lipidlerini (C20C20) hem de sesterter-panil fitanil gliserol eter merkez lipidlerini (C25C20) ve Natrinema cinsinin tanımlanamayan karakteristik glikolipidlerini içermiştir. Üç izolat Halorubrum cinsinin karakteristik glikolipidi olan sülfatlanmış diglikozil mannozil glikozil dieter (S-DGD-1) içermiştir. Bir izolat Halobacterium salinarum’un karakteristik glikolipidleri olan galaktozil mannozil glikozil dieter (S-TGD-1) ve sülfatlanmış tetraglikozil dieter (S-TeGD)’yi içermiştir. Bu çalışmada Haloarcula, Halorubrum ve Natrinema türleri Kaldırım Tuzlası’nda bulunmuştur. Buna rağmen Kayacık Tuzlası’nda Haloarcula türleri ve Halobacterium salinarum bulunmuştur. Bu çalışmanın sonuçları Haloarcula türlerinin her iki tuzlada da bulunan mikroorganizmalar olduğunu göstermiştir.