Sosyal medya ve arap baharındaki rolü: Suriye örneği


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2013

Thesis Language: Turkish

Student: İffet Merve Özgünay

Consultant: LEVENT ELDENİZ

Abstract:

SOSYAL MEDYA VE ARAP BAHARINDAKİ ROLÜ: SURİYE ÖRNEĞİ Bu tez sosyal medya ve Web 2.0’nin sosyalleşmeye etkilerini incelemeyi amaçlamaktadır. Önceleri sınırlı bir kesime hitap ederken zamanla yaygınlaşan ve yaygınlaştıkça kendini sürekli yenileyen internet ortamı özellikle gençler tarafından yoğun olarak kullanılmaktadır. Günümüzün gelişmiş teknolojik dünyasında özellikle genç kuşağın yaygın olarak kullandığı iletişim teknolojileri fikirleri daha rahat ve göreceli olarak daha özgür bir şekilde fikirlerini ortaya koyabilmekte, bu durumdan kaynaklanan özgüvenle hareket etmektedirler. Sosyal medya, sosyal ağlar ve topluma olan yansımaları incelenmiştir. Çalışmadaki ana değerlendirme, web 2.0 ve Sosyal medya kavramlarının sosyalleşmeye etkileri ve sanal sosyalleşme kavramından yola çıkılarak Arap Baharı’nın filizlenmesinde gençlerin katkısını ortaya koymaya yöneliktir. ABSTRACT SOCIAL MEDIA AND ITS ROLE IN THE ARAB SPRING: SYRIAN CASE This thesis aims to analyse the effects of social media and Web 2.0 in socialization. Before, internet was used by a limited segment of people. It became widespread in course of time and renew itself. Internet is being used by young people. In today’s improved technological world the communication technology ideas, which is especially used by young generation, were expressed more easily and relatively in a more indepent way. Young generation acts with the self-confidence which sourced by this situation. In this study, social media, social webs and their reflecitions to society was analysed. Main consideration in this study, to reveal the contribution of young people in Arab Spring from the effect of Web 2.0 and social media concepts in socialization and virtual socialization concept.