İslamcı hâfızada "emek" sorunu: Türkiye'de 1980-2000 arası İslamcı dergilerde sosyal adalet söylemi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Faculty of Theology, Philosophy and Religious Sciences, Turkey

Approval Date: 2016

Student: MUSTAFA AMMAR KILIÇ

Consultant: HALİL AYDINALP