Suriyenin nüfus yapısı


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Ataturk Faculty of Education, Turkish and Social Science Education, Turkey

Approval Date: 2008

Thesis Language: Turkish

Student: MURAT DOĞAN

Supervisor: HÜLYA KAYALI

Abstract:

SURİYE’NİN NÜFUS YAPISI Suriye 32º-37º kuzey enlemleri ile 35º-42º doğu boylamları arasında yer almaktadır. Ortadoğu ülkeleri arasında Lübnan, İsrail ile birlikte Suriye Ortadoğu ülkelerinin Akdeniz’e açılan kapısı konumundadır. Suriye’nin doğu kesiminde kalan toprakları verimli Mezopotamya Ovası’nın içerisinde kalmaktadır. Suriye tarım ürünlerinin kültüre alındığı, ilk yerleşmelerin kurulduğu, ilahi dinlerin ortaya çıktığı ve üç ilahi dinin kutsal saydığı Ortadoğu coğrafyasının ayrılmaz bir parçası olmuştur. Bu çalışmada Suriye’nin nüfus yapısı araştırılarak nüfusun özellikleri ve nüfusun ülkenin gelişmesinde, kalkınmasında nasıl bir etkiye sahip olduğu incelenmiştir. Dünyanın diğer ülkelerinde olduğu gibi Suriye’de de nüfus ve nüfusun yapısal özellikleri ekonomik kalkınmada önemli rol oynamaktadır. Suriye’nin nüfus yapısı, ekonomik kalkınmaya paralel olarak, ülkenin fiziki ve beşeri şartlarına bağlı olarak şekillenmiştir. Suriye’de nüfusun gelişimi Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinden itibaren ele alınarak incelenmiştir. Suriye’de nüfusun dağılışı ve dağılışında etkili olan faktörler ele alınmıştır. Suriye’nin etnik ve dini yapısı, eğitim durumu, şehirleşme oranı, yaş ve cinsiyet yapısı, nüfusun ekonomik faaliyet kollarına göre dağılımı ve nüfus hareketleri ile göçler, doğum ölüm oranları ve ortalama ömür süresi bu çalışmada ortaya konulmuştur. Çalışma esnasında Suriye İstatistik Bürosu’nun verileri, Suriye Coğrafyası hakkında yazılmış Türkçe kitaplar ve Suriye hakkında yazılmış İngilizce kitaplardan veriler toplanmıştır. Toplanan bu veriler sonucunda Suriye’nin genel coğrafi özellikleri ile nüfus yapısı ayrıntılı olarak incelenmiştir.