Anaokulu Çocuklarında Görsel Algı Gelişimini Destekleyici Trampolin ve Hareket Eğitimi Programlarının Dikkat ve Görsel Algı Gelişimine Etkisinin Değerlendirilmesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Faculty of Sport sciences, Physical Education and Sports Training, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: CENGİZ SUNAR

Supervisor: Ayşe Oya Erkut

Abstract:

ÖZET

Görsel algı  gelişimini destekleyici trampolin ve hareket eğitimi programlarının anaokulu çocuklarının dikkat ve görsel algı gelişimine etkisinin değerlendirilmesi amacı ile yapılan bu araştırmada; (1)  Görsel algı gelişimini destekleyici trampolin eğitimi ve hareket eğitimi programlarının anaokulu çocuklarında dikkat ve görsel algı testi ön test ve son test puanları arasında fark var mıdır? (2) Trampolin, hareket eğitimi ve kontrol gruplarının anaokulu çocuklarında dikkat ve görsel algı puanları arasında fark var mıdır? sorularına cevap aranmıştır.

Araştırma evreni, İstanbul ili Beykoz ilçesine bağlı, ikili öğretim yapan, bünyesinde anasınıfı bulunan ilköğretim okulunun anasınıflarına devam eden 5-6 yaşındaki 16 Trampolin Eğitimi Grubu (TEG), 20 Hareket Eğitimi Grubu (HEG) ve 13 Kontrol Grubu (KG) grubu olmak üzere 49 öğrenciden oluşturmuştur.

Derslerin başlangıcında uzman eşliğinde çocuklar birer birer sesiz bir ortama alınarak Frankfurter Dikkat Testi (FDT) ve Frogtig Gelişimsel Görsel Algı Testi (FGGAT) testleri açıklanmış ve uygulanmıştır. Uzmanlar eşliğinde sekiz hafta dersler yapıldıktan sonra testler tekrar edilmiştir. TEG, HEG ve KG’larının sekiz haftalık çalışmalar sonrasında FDT ve FGGAT ve alt boyutlarının ön-son test puanları arasında fark olup olmadığı parametrik testlerden paired sample t test kullanılarak test edilmiştir. Grupların birbirleri ila karşılaştırılması için ise ANCOVA analizi ve Post-Hoc analizi kullanılmıştır.

Sonuç olarak, Görsel algı gelişimini destekleyici Trampolin Eğitimi grubu öğrencilerinin dikkat testi ön-son test puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuş ancak hareket eğitimi ve kontrol gruplarındaki öğrencilerin dikkat testi ön-son test puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır. Frostig Gelişimsel Görsel Algı testi ön-son test puanları, Trampolin eğitimi grubunda UYT boyutunda, Hareket Eğitimi grubunda ŞSD, UYT, MİK ve FGGA boyutlarında, kontrol grubunda ise MİK boyutlarında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur. Grupların birbirleri ile karşılaştırılmasında ise FGGA testi UYT alt boyutu puanları anlamlı istatistiksel olarak anlamlı bir farkllık olduğu ve bu farkın hareket eğitimi grubu lehine olduğu bulunmuştur.