Türkiye’de dolaysız yabancı sermaye yatırımlarının gelişim sürecine şubat 2001 krizinin etkileri


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2004

Thesis Language: Turkish

Student: H. Hilmi Güneş

Consultant: NURDAN ASLAN

Abstract:

GENEL BİLGİLER İsim ve Soyadı : Hüseyin Hilmi Güneş Anabilim Dalı : İktisat Programı : Uluslararası İktisat Tez Danışmanı : Prof. Dr. Nurdan Aslan Tez Türü ve Tarihi : Yüksek Lisans - Haziran 2004 Anahtar Kelimeler : Dolaysız Yabancı Sermaye Yatırımları, Kriz TÜRKİYE'DE DOLAYSIZ YABANCI SERMAYE YATIRIMLARININ GELİŞİM SÜRECİNE ŞUBAT 2001 KRİZİNİN ETKİLERİ Özellikle gelişmekte olan ülkeler için kıt olan sermayenin sağlanmasında yabancı sermaye yatırımları önemli bir rol üstlenmektedir. Bu yatırımlar tasarruf darboğazını genişletmek için kullanılabilecek önemli bir kaynak olmaktadır. Ancak, yabancı sermayenin bir ülkeyi tercih etmesi için ülkedeki ekonomik ve siyasi altyapının sağlam temellere dayanması gerekir. Krizler nedeniyle ülkedeki ekonomik ve siyasi dengelerin bozulması yabancı sermayenin gelmesini engellediği gibi yerli sermayenin de ülke dışına çıkmasına neden olmaktadır. 2001 yılında Türkiye'de yaşanan kriz de, Türkiye'ye gelen yabancı sermayeyi olumsuz yönde etkileyerek, yabancı sermayenin ülkeye giriş miktarında azalmaya neden olmuştur. Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin kalkınması için büyük önem taşıyan yabancı sermaye yatırımlarının miktarının artırılabilmesi için öncelikle, ülkedeki siyasi ve ekonomik istikrarın oluşturulması, bürokratik işlemlerin azaltılması ve yabancı sermaye yatırımcılarını cezbedecek adımların atılması gerekir. GENERAL KNOWLEDGE Name and Surname : Hüseyin Hilmi Güneş Field : Economics Programme : International Economics Supervisor : Professor Nurdan Aslan Degree Awarded and Date : Master - June 2004 Keywords : Direct Foreign Capital Investments, Crisis ABSTRACT EFFECTS OF FEBRUARY 2001 ECONOMIC CRISIS OVER DIRECT FOREIGN CAPITAL INVESTMENTS' DEVELOPMENT PROCESS Foreign capital investments have a great role over the countries which especially have problems in providing of scarce capital. These investments are important resource for eliminating scarcity of capital. In order to attract foreign capital to country, economic and political situation should be based on robust base. Because, foreign capital investments do not want to enter to countries which have instabilities in political and economic life. Because of unstable economic and political situations in country, not only foreign capital investments but also domestic capital is affected negatively. Furthermore, domestic capital may be transferred to other countries. Turkish Economic Crisis in 2001 affected foreign capital investment negatively and caused decrease in the volume of foreign capital which coming to Turkey annually. Development of developing countries like Turkey requires foreign capital investment. Because of this political and economic stability should be provided, bureaucratic transactions should be terminated before becoming obstacle for foreign capital and should be provided suitable conditions to attract foreign capital.