Hazır giyimde geleneksel pazarlama ile internetten pazarlamanın karşılaştırılmasına yönelik alan çalışması


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Faculty of Technology, Textile Engineering, Turkey

Approval Date: 2013

Thesis Language: Turkish

Student: AYFER ÜNVER

Consultant: MAHMUT KAYAR

Abstract:

HAZIR GİYİMDE GELENEKSEL PAZARLAMA İLE İNTERNETTEN PAZARLAMANIN KARŞILAŞTIRILMASINA YÖNELİK ALAN ÇALIŞMASI İnternetin sürekli ve hızlı gelişimi, kullanıcılarının gün geçtikçe artması ve teknolojinin evrim geçirmesi, pazarlama anlamında tüketiciler için olduğu kadar işletmeler için de bir dönüşüm süreci oluşturmuş ve internet işletme ile tüketici arasında iki yönlü bir iletişimin kurulmasını sağlamıştır. Bu çalışma, Türkiye’ de hazır giyim sektöründe faaliyet gösteren işletmeler ve tüketicilerin perspektifinden geleneksel pazarlama ile internetten pazarlamayı kıyaslamak amacı ile yapılmıştır. Çalışmada, literatür taraması ile geleneksel pazarlama ve internetten pazarlama hakkında teorik bilgiler verilmiş ve araştırmayı tamamlamak için tüketicilere ve hazır giyim işletmelerine yönelik iki ayrı anket çalışması gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucunda, internetten pazarlama için göz önünde bulundurulması gereken başarı kıstasları ortaya çıkarılmış, daha geniş kitlelere ulaşmak isteyen işletmelerin internetten pazarlamayı yakın gelecekte geleneksel pazarlamaya göre daha etkin kullanacağı belirlenmiştir. ABSTRACT STUDY OF THE COMPARISON BETWEEN TRADITIONAL MARKETING AND INTERNET MARKETING IN READY TO WEAR SECTOR The fast and ongoing development of the web into a channel with increasing audiences and evolving technologies has been completed an evolution for companies as much as consumers and internet enabled a two way communication platform between consumer and companies. This research focuses on to investigate the comparison between traditional marketing and e-marketing from the perspective of consumers and ready to wear companies in Turkey. This study examines the theoretical information on traditional marketing and marketing by the internet and also two survey prepared and presented to consumers and ready to wear companies. Results of the research shows that internet marketing will be used much more actively according to traditional marketing in the near future, also success factors that take into consideration are determined.