Uzun vadeli kredi notlarının gelişmekte olan ülkeler ve bu ülkelerdeki bankacılık sistemi üzerindeki etkilerinin analizi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Institute Of Banking And Insurance, Department Of Banking, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: TANSU KÜTÜK

Consultant: Mustafa Okur

Abstract:

ÖZET 1980'li yıllardan itibaren finans piyasalarında yaşanan liberalleşme süreci uluslararası işlemlerin kolaylaşmasına ve uluslararası sermaye hareketlerinin artmasına neden olmuştur. Büyüyen ülke ekonomileri için ulusal fonlar yetersiz hale gelmeye başlamıştır. Sermaye yetersizliği, özellikle gelişmekte olan ülke ekonomilerinin amaçladıkları makroekonomik hedeflere ulaşmanın önündeki önemli bir engeldir. Gelişmekte olan ülkeler, uluslararası dolaylı ve doğrudan yatırımları kendi bünyelerine çekmeyi hedefler. Fonlarını uluslararası piyasalarda değerlendirmek isteyen yatırımcılar ise yatırım yapmadan önce yatırım yapacakları ülke ya da firma hakkında bilgi sahibi olmak ister; işte bu noktada uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları devreye girmektedir. Kredi derecelendirme kuruluşları verdikleri notların görüş niteliğinde olduğunu savunsa da dünya sermaye hareketliliği büyük oranda bu kuruluşların vermiş oldukları notlar yönünde oluşmaktadır. Bu yüzden çalışmada kredi notlarının ne kadar gerçek durumu yansıttığı, şeffaflığı ve güvenilirliği araştırılmıştır. Kredi notlarının etkisinin araştırılması amacıyla; ülkelerin makroekonomik verileri, CDS primleri ve bankacılık-finans endeksleri alınarak; notların değişim öncesi ve sonrası değerlendirilmiş, tablo ve grafikler yardımıyla analiz edilmiştir. Bu aşamada kredi notlarının bankacılık sektörüne etkisini analiz etmek için; her ülkeden halka açık bankalar seçilmiş, bu bankaların hisse fiyatları ve mali oranlarındaki değişim incelenerek, banka ve ülke notu birlikte değerlendirilmiştir. Çalışmada kredi derecelendirme notları yerine CDS primlerindeki hareketlerin dikkate alınmasının, ülkenin ve bankanın kredi güvenilirliğini daha gerçekçi bir şekilde yansıttığına dair görüşler aktarılmıştır. Bu tezin özgün tarafı kredi derecelendirme kuruluşlarının vermiş oldukları kredi notlarının gelişmekte olan ülkeler ve bu ülkelerdeki bankacılık sektörü üzerindeki etkilerinin analiz edilmesidir. Bu sayede çalışmaya uluslararası bir boyut katılarak ulusal literatürdeki bu konuya ilişkin diğer çalışmalardan farklılaştırılmıştır. -------------------- ABSTRACT Since 1980s, the liberalization process in financial markets has facilitated international transactions and increased international capital flows. National funds have grown insufficient for the economies of the developing countries. Countries are able to reach the desired level of welfare by making the necessary investments. Lack of capital is an important obstacle in achieving the macroeconomic targets that the economies of developing countries aim at. At this point, the importance of attracting global capital to the country emerges. Developing countries aim to attract international direct and indirect investments. Investors who want to invest in international markets want to be informed about the country or company they are going to invest in before the investment. International credit rating agencies are established to serve this purpose. Even though credit rating agencies argue that the ratings they give are their own opinion, the capital movements of the world are mostly directed by these ratings. Therefore, in this study, the truthfulness, transparency and credibility of these ratings were investigated. In order to investigate the effect of credit ratings; macroeconomic data, CDS premiums and banking-finance indices were evaluated before and after the rating changes and analyzed with the help of tables and graphs. At this stage, in order to analyze the impact of credit ratings on the banking sector; public banks were selected from each country and the bank and country ratings were evaluated by examining the change in share prices and financial ratios of these banks. In the study, it was found that movements in CDS premiums rather than credit ratings reflects the credit reliability of countries and the banks in a more realistically. The uniqueness and originality of this thesis is the analysis of the effects of credit rating agencies' credit ratings on developing countries and the banking sector in these countries. In this regard, an international component has been added to the study and it has been differentiated from other studies on this subject in the national literature.