Beyaz Eşya Sektöründe Müşteri Şikayetlerinin Değerlendirilmesi: Bir Uygulama


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Bahcesehir University, Instıtute Of Socıal Scıences, İşletme Bölümü, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: GÜLCAN KESEMEN PUL

Supervisor: Nuray Ergül