Gelişen Teknoloji ile birlikte Mobil Ödeme Yöntemlerinin Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Bahcesehir University, Instıtute Of Socıal Scıences, İşletme , Turkey

Thesis Language: Turkish

Student: Onur ESKİCİ

Supervisor: Nuray Ergül