Sınıf öğretmeni adaylarının öğretmenlik tutumları ile öğrenme ve ders çalışma stratejileri arasındaki ilişki


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Ataturk Faculty of Education, Elementary Education, Turkey

Approval Date: 2006

Thesis Language: Turkish

Student: BURHAN ŞEN

Supervisor: OKTAY AYDIN

Abstract:

Ögretmen ögrencilerine ögrenim boyunca kullanacakları ögrenme stratejilerinin kazandırılmasından sorumlu olan kisidir. Ögretmen ögrencilerini bir birey olarak yetistirirken onlara kendi ögrenmelerine yön verebilecekleri ögrenme stratejilerini de kazandırmak zorundadır. Ancak ne yazık ki bu iki alanda yetersiz olan ögretmenlerimizin tekrar hizmet içi egitimden geçirilmeleri zor olabilmektedir. Bu açıdan daha sorunun baslamadıgı yerden, yani ögretmen adaylarını (egitim fakültesi ögrencileri) ele alarak, sorunu tespit etmeye ve ilerde gerekli tedbirlerin alınabilecegini varsayarak arastırmamızı ögretmen adayları üzerinde yaptık. Bu amaçla yola çıktıgımız arastırmamızda ‘Ögretmen Adaylarının Ögretmenlige karsı Tutumları ile Ögrenme ve Ders Çalısma stratejilerini uygulamaları arasındaki iliskiyi’ saptamaya çalıstık. Tarama modelli arastırmamızda Oktay Aydın’ın gelistirdigi Ögretmen tutumlarını ölçme envanteri ile arastırma sürecinde gelistirilen ‘Ögrenme ve Ders Çalısma Stratejilerini Ölçme Envanteri’ kullanılarak, her iki envanter arasındaki iliski saptanmaya çalısılmıstır. Ögrenme ve ders çalısma stratejilerini yineleme, anlamlandırma, örgütleme, anlamayı izleme ve duyussal stratejiler alt boyutlarında ele alarak gelistirilen ölçek formu, ögretmen tutumlarını ölçen ölçekle birlikte Marmara ve stanbul Üniversitesi lkögretim Sınıf Ögretmenligi Bölümü ögrencilerine uygulanmıstır. Öncelikle ögretmen tutumları, ögrenme ve ders çalısma stratejileri ayrı ayrı cinsiyet, ögrenim görülen sınıf, okul, bölümü isteyerek seçme, mezun olunan orta ögretim kurumu, akademik benlik algısı, meslegi isteyerek seçme ve bölümü tercih etme sırası degiskenlerine göre incelenmistir. Ardından tezimizin ana konusu olan ögretmen tutumları ile ögrenme ve ders çalısma stratejileri arasındaki iliski saptanmaya çalısılmıs, ögrenme stratejileri alt boyutunda yer alan yineleme ve duyussal stratejiler ile ögretmen tutumları arasında pozitif yönde kuvvetli iliski saptanmıstır. ABSTRACT Education is an essential phenomenon and teachers are responsible for their students gain the necessary learning strategies they will use throughout their education progress. Regarding this aspect, I made my survey on the teacher candidates in teacher training faculties; supposing that negative domains could be discovered beforehand and necessary precautions could be applied for improving teacher quality. In my survey model, using both of the following inventories; the evaluation inventory of teachers’ attitudes Oktay Aydın has built up and the evaluation inventory of the learning and studying strategies, the relation between the two inventories has been tried to be appointed. The evaluation form, developed considering the important elements of learning and studying strategies like rehearsal, elaboration, organisation, comprehension monitoring and affective strategies with the scale for evaluating teachers’ attitudes have been applied to students in teacher training faculties of Marmara and Istanbul Universities. Firstly, teachers’ attitudes and learning and studying strategies have been examined separately from the aspects of sex, grade, school, having chosen the department voluntarily or not, secondary schools they are graduated from and their sense of academic personality, choosing the job willingly and the order of the preferences for the department at university. Afterwards the subject of my thesis, ‘ the relation between the attitudes of candidates of teachers and learning and studying strategies’ has been tried to be determined. Consequently, a very strong relationship has been discovered between the elements of learning and studying strategies which are - rehearsal and affective strategies- and the teachers’ attitudes.