Mustafa Kutlu’nun hikâyelerinde köyden şehre göç olgusu


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Manchester, Turkey

Approval Date: 2016

Thesis Language: Turkish

Student: Fahrettin Aydın

Consultant: SEMA UĞURCAN

Abstract:

Kırsal kesimlerden kentlere göç olgusu, tarihin en eski çağlarından bu yana kesintisiz olarak devam etmesine rağmen, Sanayi İnkılabı’ndan sonra daha da hızlanır. 1950 sonrası kentleşmenin hızlanması ile birlikte Türkiye’de de kırdan kente doğru yoğun göç dalgaları yaşanır. Ancak sanayileşme sürecini sağlıklı bir şekilde atlatamadan kentleşmeye çalışan ülkelerde olduğu gibi Türkiye’deki kentleşme hareketi de -en başından beri- sorun olagelir. Bu yüzden, birçok sanatkâr gibi Mustafa Kutlu da Türkiye’nin toplumsal değişim ve dönüşümünün bir parçası olan kırdan kente göç olgusuna kayıtsız kalmayarak özellikle 1950 -sonrası göçü- ilk hikâye kitabından (Ortadaki Adam/1970) son hikâye kitabına kadar (Hesap Günü/2015) doğrudan olmasa bile satır aralarında dile getirmiştir. Fakat Mustafa Kutlu, köyden şehre göç olgusunun bir tarafına saplanıp kalmamış göçü bütün boyutlarıyla göçü dile getirmeye çalışmıştır. Biz de bu tezimizde Mustafa Kutlu’nun hikâye ve deneme kitapları ile köşe yazılarından ve Kutlu üzerine yazılan yazılardan hareketle Mustafa Kutlu’nun göç öncesi ve sonrasında göç olgusu ve göçmenlere bakış açısını karşılaştırmalı bir şekilde incelenmeye çalıştık. ABSTRACT The fact of immigration from countryside to urban areas has been continuing uninterruptedly since the beginning of the human history, yet after the Industrial Revolution it accelerated. With the acceleration of urbanization after 1950, the immigration from countryside to urban areas occured intensely in Turkey. This movement of immigration in Turkey has become a problem since the beginning just like in other countries which tried to succeed urbanization without overcoming the Industrial Revolution process. That's why like so many artists Mustafa Kutlu doesn't get oblivious to the fact of immigration from countryside to urban areas which is one of the parts of social change and transformation in Turkey mentions especially the immigration after 1950 not directly but between the lines in his books from the first one (Ortadaki Adam/1970) to the last one(Hesap Günü/2015). However, he doesn't get stuck in onlt one side of the fact of immigration from countryside to urban, but he mentions the immigration with all apects. In this thesis we tried to study on the fact of immigration before and after the immigration and his viewpoint of immigrants using the comparative method proceeding from Mustafa Kutlu's columnists, essay and story books and from the articles about him.