Tekrarlanan dozlarda sonsütün yenidoğanın basit işlemsel ağrı yanıtına etkisi


Thesis Type: Expertise In Medicine

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2005

Thesis Language: Turkish

Student: Özge Altun Köroğlu

Supervisor: EREN ÖZEK

Abstract:

Anne sütü, yenidoğan ağrı tedavisinde önerilen diğer nonfarmakolojik seçeneklere fizyolojik bir alternatiftir. Çalışmamızda, sonsütün term yenidoğanlarda rutin topuk delme işleminde, distile su ile karşılaştırıldığında ağrıyı hafifletici etkiye sahip olup olmadığı araştırılmış ve bu etki %12,5'lik sukroz solüsyonu ile karşılaştırılmıştır. Tarama testleri için topuk delme işlemine ihtiyaç duyulan 75 sağlıklı term yenidoğan çalışmaya dahil edilmiştir. Bebekler, sonsüt, %12,5 sukroz ve distile su gruplarına randomize edilmiştir. 1 mi test solüsyonu topuk delme işleminden 1 dakika önce, işlemden hemen önce ve 1 dakika sonrasında, toplam 3 mi olarak verilmiştir. Bebeğin ağrıya yanıtını değerlendirmek için median ağlama süresi, ilk ağlama süresi, kalp tepe atımı değişim yüzdesi, maksimum kalp tepe atımı, taşikardi süresi ve Yenidoğan Yüz İfadesi Kodlama Sistemi skorları kayıt edilmiştir. Sonsüt grubu, distile su grubu ile karşılaştırıldığında, ortalama, 1. ve 5. dakika Yenidoğan Yüz İfadesi Kodlama skorlarında belirgin bir düşüş saptanmıştır ( sırasıyla; p=0,006, p=0,017, p=0,052). Yine ağlama süresi, ilk ağlama süresi, taşikardi süresi ve bazal kalp tepe atımına dönüş süresi sonsüt grubunda distile su grubu ile karşılaştırıldığında daha kısa bulunmuştur ( sırasıyla; p=0,022, p=0,008, p=0,009, ve p=0,038). Sonsütün analjezik etkinliği, non-farmakolojik metodlar arasında altın standart kabul edilen %12,5 sukroz ile karşılaştırıldığında, sadece 1. ve 5. dakikadaki Yenidoğan Yüz İfadesi Kodlama Skorları, sukroz lehine istatistiksel olarak anlamlı üstünlüğe ulaşmıştır (sırasıyla; p=0,04, p=0,028). Sonuç olarak, tekrarlayan dozlarda sonsüt sağlıklı term yenidoğanlarda, topuk delme işleminde etkin bir analjezik uygulamadır. Tekrarlayan dozlarda verildiklerinde sukrozun 1. ve 5. dakikadaki yüz ifade skorlarına yansıyan minör bir üstünlüğü görülse de, sonsüt sukrozun fizyolojik bir alternatif olarak düşünülmelidir. Anahtar kelimeler: ağrı, yenidoğan, sonsüt. m ABSTRACT Breast milk, when compared with other non-pharmacological methods is the preferred agent of antinociception in newborns, since it is readily available and has no potential side affects. In our study, we investigated whether hindmilk is effective for pain relief during routine heel stick in term neonates when compared to placebo; and compared its effect on pain relief to that of 12,5 % sucrose solution. 75 healthy term neonates who needed a heel stick for screening laboratory tests were enrolled in this study. Infants were randomized into hindmilk, 12,5 % sucrose solution and distilled water groups. 1 ml of the test solution was given 1 minute prior to, immediately before and 1 minute after the heel stick, for a total of 3 ml in each group. Median crying time, duration of first cry, percentage change in heart rate, maximum heart rate, duration of tachycardia, recovery time and Neonatal Facial Coding System scores were recorded to assess the infants' responses to pain. In the hindmilk group, there was a significant reduction in the average, 1 and 5 minute Neonatal Facial Coding Score when compared to placebo (p=0.006, p=0,017, and p=0,052, respectively). Crying time, duration of the first cry, duration of tachycardia, and time needed for return to baseline heart rate were also significantly shorter in the hindmilk group when compared to the distilled water group (p=0,022, p=0,008, p=0,009, and p=0,038, respectively). When the analgesic effect of hindmilk was compared to that of 12,5 % sucrose, which is considered the gold standard of non-pharmacological analgesia in term neonates, only the Neonatal Facial Coding Scores at 1 and 2 minutes reached statistical significance in favour of sucrose group (p=0,04, p=0,028, respectively). We concluded that a repeated dose of hindmilk wass a potent analgesic intervention in healthy term newborns during standard heel stick procedures. Although analgesic effect of sucrose is slightly superior to hindmilk when given in repeated doses, hind milk may be considered as a physiologic alternative to sucrose in the future. Key words: pain, newborn, hindmilk.