ELEKTROSPİNNİNG YÖNTEMİYLE DAMAR İMALAT TASARIMI VE MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Institute for Graduate Studies in Pure and Applied Sciences, Department of Mechanical Engineering (Eng), Turkey

Approval Date: 2020

Thesis Language: Turkish

Student: MERVE MİNE ŞEKER

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): Ahmet Talat İnan

Abstract:

Elektrospinning Yöntemiyle Üretilmiş Farklı Çaplardaki Yapay Damarların Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi

Nano lifler, doğal dokular oluşmadan önce bu dokuların yerine geçebilecek geçici doku destekleri olarak kullanılabilmektedirler. Elektrospinning yöntemine göre elde edilen nanolifler sayesinde, geniş yüzey alanı; kontrollü gözeneklilik, yapı ve mekaniksel özellikler gibi istenen parametreler sağlanabilmektedir. Bu çalışmada farklı polimerler kullanılarak, farklı kalınlıklarda damar imalatı tasarımı ve üretimi gerçekleştirilmiş ve sistem için optimum mekaniksel özellikler incelenmiştir. Dönen farklı çaplardaki (2 mm, 3 mm, 4 mm ve 5 mm) toplayıcılar üzerinde, farklı konsantrasyonlardaki PLA ve PCL polimerleriyle, elektrospinleme yöntemiyle morfolojik ve mekanik olarak bir kan damarına benzeyen iskele mimarisi geliştirilmiştir. Bu iskeleler yapılırken, spinleme parametreleri (uygulanan voltaj, akış hızı, kollektörün dönüş hızı, uç ile kollektör arası mesafe) değiştirilerek baloncuksuz, optimum yüzeye ulaşılması amaçlanmıştır. Elde edilen optimize edilmiş boru iskelelerinin, SEM, FTIR ve çekme testi yardımıyla morfolojik, kimyasal ve mekanik özellikleri tespit edilmiş olup, hangi solüsyon konsantrasyonun kullanılması gerektiği tespit edilmiştir. Yapılan testler sonucunda %8’lik PLA ve %10’luk PCL konsantrasyonlarının optimum olduğu görülmüştür. Spinning parametrelerine baktığımızda ise uç ile kollektör arası mesafe için 20 cm, uygulanan voltaj için 20 kV, akış hızı için 1,5 ml/sa  uygun bulunup, 2 mm çapındaki kollektör için 70 rpm, 3 mm çapındaki kollektör için 60 rpm, 4 ve 5 mm çaplarındaki kollektörler için 50 rpm döndürme hızının optimum olduğu tespit edilmiştir.